26 octombrie 2021

Profesor ULBS ales în conducerea celui mai important for european de studii doctorale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În urma unui proces de selecţie care a durat mai bine de şase luni, prof. univ. dr. habil. Andrei Terian, prorector cercetare, inovare şi internaţionalizare al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, a fost ales pentru a face parte din Comitetul Director al Consiliului pentru Educaţie Doctorală din cadrul Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA-CDE).

Asociaţia Universităţilor Europene (EUA) reprezintă peste 800 de instituţii de învăţământ superior din 48 de ţări europene, constituind astfel cea mai importantă organizaţie profesională de acest tip. Standardele de calitate ale EUA sunt recunoscute la nivel mondial, iar organizaţia evaluează în baza solicitărilor primite gradul de atingere a acestora de către o anumită universitate şi oferă sugestii în vederea îmbunătăţirii nivelului calitativ al instituţiei în cauză. În anul 2013, şi ULBS a făcut obiectul unei vizite de evaluare din partea EUA.

Consiliul pentru Educaţie Doctorală (CDE) este componenta care reprezintă viziunea şi politicile EUA cu privire la educaţia doctorală în Europa. Ghidul fundamental în această privinţă îl constituie Principiile şi Recomandările Salzburg, adoptate în 2005, care stipulează conexiunea strânsă între educaţie doctorală şi cercetare, autonomia doctoranzilor şi flexibilitatea parcursului lor individual.

EUA-CDE este condus de către un Comitet Director (CD) alcătuit din 10 membri, în care, datorită ULBS, România are pentru prima oară un reprezentant. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 3 ani, cu posibilitate de reînnoire.

Cu ocazia validării ca membru al CD, prof. univ. dr. habil. Andrei Terian a precizat că priorităţile mandatului său le vor constitui reducerea disparităţilor dintre diversele ţări europene la nivelul educaţiei doctorale, garantarea autonomiei doctoranzilor ca tineri cercetători, instituţionalizarea mai clară a postdoctoratului şi promovarea valorilor şi a imaginii ULBS pe plan internaţional.