26 mai 2022

Profesorul Aurel Nanu, omagiat de UPT la 100 de ani de la naştere

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În spiritul tradiţiei de a cinsti memoria marilor profesori pe care i-a avut în decursul unui secol de existenţă, Universitatea Politehnica Timişoara a organizat luni, 24 mai 2021, un eveniment omagial la 100 de ani de la naşterea profesorului Aurel Carol Nanu (23 mai 1921 – 4 octombrie 2017). Personalitate ştiinţifică de prim rang, inconfundabilă pe plan naţional şi internaţional, profesorul Aurel Nanu este un nume de referinţă în domeniul tehnologiei materialelor. Impunând prin rigoare, disciplină şi seriozitate, profesorul Aurel Nanu şi-a câştigat, în timp, o solidă reputaţie, bucurându-se şi de admiraţia colegilor şi a studenţilor. Evenimentul a fost organizat în regim hibrid, o parte dintre invitaţi fiind prezenţi în incinta Bibliotecii UPT, în timp ce alţi invitaţi, din toată ţara, au avut intervenţii online.

În deschidere, moderatorul evenimentului şi unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai profesorului Aurel Nanu, prof.univ.dr.ing. Richard Hermann, a punctat câteva repere din biografia mentorului său, accentuând atmosfera de familie pe care acesta a creat-o în cadrul Catedrei de Tehnologie Mecanică.
Rectorul în funcţie al Universităţii Politehnica Timişoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a subliniat importanţa pe care actuala conducere a instituţiei o acordă omagierii iluştrilor profesori pe care Politehnica i-a avut în primul secol de existenţă, acesta fiind al treilea eveniment de acest tip organizat în acest an în cinstea unor adevăraţi stâlpi ai Politehnicii, adevărate modele de urmat pentru generaţii de studenţi şi profesori, după cele dedicate profesorilor Toma Dordea şi Ioan Anton.

De asemenea, rectorul UPT a înmânat o plachetă „Ad Honorem” lui Bogdan Nanu, unul dintre nepoţii profesorului care, de altfel, l-a şi urmat în carieră. Emoţionat, acesta a vorbit despre bunicul Aurel Nanu, Biu, cum îi spunea, care, în ciuda programului încărcat, îşi făcea mereu timp pentru nepoţi, care i-a fost model în viaţă şi care i-a arătat drumul pe care trebuie să-l urmeze.

Dintre foştii rectori ai Universităţii Politehnica Timişoara, prof.univ.dr.ing. Coleta De Sabata a vorbit despre întrunirile la care profesorul Aurel Natu reuşea mereu să creeze o atmosferă caldă şi veselă, prof.univ.dr.ing. Ioan Carţiş, un colaborator apropiat şi prieten al Profesorului, care l-a convins să rămână în Politehnica timişoreană, deşi primise o ofertă „de nerefuzat”, precum şi prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Şerban, fost student al lui Aurel Nanu, de care îl leagă amintiri ce i-au marcat cariera profesională.

În continuare, prof.univ.dr.ing. Ilare Bordeaşu, şi el fost student al lui Aurel Nanu, a amintit de puternica amprentă pe care Profesorul a lăsat-o asupra colectivului Catedrei de Tehnologie de la Facultatea de Mecanică, iar prof.univ.dr.ing. Dumitru Mnerie, actualul director al Asociaţiei Române de Tehnologii Neconvenţionale, al cărei fondator a fost Aurel Nanu, a prezentat aspecte din bogata activitate ştiinţifică a Profesorului.

Începând cu anul 1924, disciplina de Tehnologia materialelor se studiază pornind de la şcoala de tehnologie din Timişoara, iar după 1965 predarea acestei discipline se face având la bază cursul profesorului Aurel Nanu, care a imprimat o nouă concepţie, fenomenologică, în tehnologia materialelor, contribuind decisiv la ridicarea acesteia la rang de ştiinţă.

Nu în ultimul rând, numeroşi colaboratori şi prieteni ai Profesorului din toată ţara au intervenit online pentru a transmite gânduri şi amintiri legate de Aurel Nanu, printre aceştia regăsindu-se prof.univ.dr.ing. Nicolae Neguţ, fost decan al Facultăţii de Mecanică, , prof.univ.dr.ing. Laurenţiu Slătineanu, de la Universitatea Tehnică din Iaşi, prof.univ.dr.ing. Mihail Ţîţu, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prof.univ.dr.ing. Daniel Ghiculescu, de la Universitatea Politehnică din Bucureşti, prof.univ.dr.ing. Cristian Pisarciuc de la Universitatea Transilvania Braşov, conf.univ.dr.ing. Traian Buidoş, de la Universitatea din Oradea, dar şi ing. Cora Balteş, nepoata profesorului.

Nu în ultimul rând, în cadrul evenimentului a fost prezentat şi un reportaj realizat în anul 2017 de Teleuniversitatea Timişoara la ultima aniversare a profesorului Aurel Nanu, probabil ultimele imagini filmate cu acesta, iar în holul central al Bibliotecii UPT a fost organizată o expoziţie dedicată. Întregul eveniment a fost transmis live pe pagina de Facebook a Universităţii Politehnica Timişoara.

Aurel Nanu s-a născut la 23 mai 1921, la Turda, la câteva luni după înfiinţarea Şcolii Politehnice din Timişoara.

A urmat grădiniţa şi şcoala primară la Odorheiul Secuiesc, apoi, din 1931 la Sibiu, unde începe cursurile liceale. În anul 1939 a susţinut examenul de bacalaureat, hotărât să îşi realizeze visul din copilărie, acela de a deveni inginer. Astfel, a urmat şi absolvit Facultatea de Electromecanică de la Şcoala Politehnică din Timişoara, promoţia 1943/1944 şi Facultatea de Matematică în paralel.

Repartizat la Reşiţa, tânărul absolvent îşi împlineşte pregătirea inginerească prin contactul nemijlocit cu practica tehnologică, în Secţia de Sudaj a Fabricii de Motoare Electrice din cadrul Societăţii „Uzinele şi Domeniile Reşiţa”.

În 1945 se transferă pe postul de subşef de secţie la Secţia T.C.1 din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Timişoara, a Căilor Ferate Române, post pe care îl ocupă până în 1947. Pregătirea tehnică deosebită precum şi însuşirea deprinderilor practice pentru producţie au făcut ca, în această perioadă, să susţină activitate didactică la Şcoala Profesională Electrotehnică, devenită apoi Grupul Şcolar Electromotor.

Marea chemare a vieţii sale a fost însă cea de dascăl astfel încât, începând cu 1 octombrie 1946, tânărul inginer devine asistent asociat la Catedra de Matematici de la Facultatea de Electrotehnică a Şcoalei „Politehnica” din Timişoara.

Îndrumat de profesorul Plauţius Andronescu face o cotitură în ceea ce priveşte profilul didactic, renunţând în 1947 la matematici în favoarea ingineriei şi trecând astfel ca asistent la Catedra de Bazele Electrotehnicii. Asistentul universitar Aurel Nanu face, în anul 1950, al doilea pas pe scara didactică devenind conferenţiar la Facultatea de Electrotehnică (confirmat de către Ministerul Învăţământului în anul 1957), unde activitatea profesională s-a derulat în două direcţii fundamentale: învăţământ şi cercetare.

Apoi, sub conducerea academicianului Corneliu Miclosy, conferenţiarul Aurel Nanu susţine teza de doctorat „Cercetări teoretice şi experimentale asupra tehnologiei de izolare a barelor de stator din turbogeneratoarele CMR”, obţinând în 1962 titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice.

Tot în anul 1962, printr-o reorganizare a disciplinelor în posturi şi catedre, disciplinele predate de Aurel Nanu se transferă de la Facultatea de Electrotehnică la Facultatea de Mecanică, Catedra de Tehnologie Mecanică şi, odată cu disciplinele, se transferă şi profesorul unde, şeful catedrei, profesorul Coloman Bakony se pensionează, iar Aurel Nanu devine şeful catedrei precum şi titularul disciplinei de Tehnologia Materialelor.

Abordând în preocupările sale studiul noilor tehnologii, numite iniţial electrotehnologii, iar apoi tehnologii neconvenţionale şi realizând un adevărat pionierat la noi în ţară, Aurel Nanu devine părintele tehnologiilor neconvenţionale în România.

În perioada 1957-1958 a organizat, la Catedra de Tehnologie Mecanică, primul laborator de electrotehnologii din România. Apoi, în 1974, devine conducătorul Centrului de Cercetări în Tehnologii Neconvenţionale, nou înfiinţat de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului în cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara.

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, prin profesorul Aurel Nanu, a devenit polul în jurul căruia gravitează cercetarea în domeniul tehnologiilor neconvenţionale şi din celelalte centre universitare, ceea ce a determinat constituirea, în anul 1993, la iniţiativa profesorului Aurel Nanu, a „Asociaţiei Române pentru Tehnologii Neconvenţionale”, preşedinte fiind ales, aşa cum era firesc, profesorul Aurel Nanu.

A condus şi finalizat, în cei peste patruzeci de ani, un număr record de peste 80 de teze de doctorat, autorii obţinând titlul de doctor în ştiinţe tehnice.
De-a lungul anilor a lansat 8 invenţii brevetate, 67 de noi tehnologii şi 48 de prototipuri de utilaje. A semnat numeroase manuale şi tratate (23), de largă circulaţie fiind Manualul inginerului mecanic (volumul III, pe care l-a coordonat, apărut în 1972). Impresionantă este însă odiseea editorială intitulată „Tratat de tehnologii neconvenţionale”, conceputa în 13 volume, o lucrare-unicat iniţiata în 1998, sub girul ştiinţific al profesorului Nanu.

Personalitate complexă, profesorul Aurel Nanu a fost şi preşedinte al Secţiei de scrimă a Clubului Politehnica, rezultatele obţinute în acea perioadă fiind spectaculoase, pe plan naţional.

Pentru bogata sa activitate de cercetare, pentru impresionanta activitate didactică, patru universităţi îi acordă titlul de Doctor Honoris Causa, iar Consiliul Local Timişoara îi conferă, în 2015, titlul de Cetăţean de Onoare.