Publicat: 31 Mai, 2016 - 17:06
Share

Universitatea din București va acorda vineri, 3 iunie 2016, titlul onorific de Doctor Honoris Causa profesorului Sir James Drummond Bone de la Balliol College, Oxford, personalitate marcantă în lumea literelor engleze, cu o contribuţie remarcabilă în studiile romantice și în special în opera lui Byron. Ceremonia se va desfășura la 
Palatul Facultății de Drept (B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, București), sala „Constantin Stoicescu”, începând cu ora 09:30.
Sir James Drummond Bone (n. 1947) a studiat la Ayr Academy şi la Universitatea din Glasgow, unde a obținut titlul de Master of Arts în 1968, continuându-și studiile la Balliol College, Oxford. A fost lector de Literatură Engleză şi Comparată la Universitatea din Warwick, lector, conferenţiar şi profesor la Departamentul de Literatură Engleză al Universității din Glasgow. A deținut funcția de decan și prorector al Universităţii din Glasgow, rector al Royal Holloway, Universitatea din Londra şi prorector al Universităţii din Liverpool. În octombrie 2011, Sir James Drummond Bone devine Master al Balliol College, Oxford. 

Celebritate în lumea academică britanică, europeană şi internaţională, Sir James Drummond Bone este un nume de frunte în sistemul educaţional şi cultural al Marii Britanii, lucru confirmat de numeroase titluri, funcţii şi demnităţi pe care le deține. „Extrem de activ şi în afara sferei strict academice, Sir Drummond Bone este un reper în spaţiul social, economic şi civic al sferei publice contemporane. Există, apoi, latura literară, cu activităţile de cercetare, predare, scris şi publicare, toate gravitând în jurul staturii uriaşe a lui George Gordon Lord Byron, de al cărui nume se leagă propriul său nume”, afirmă prof. univ. dr. Mihaela Irimia, Director al Centrului de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale (CESIC) al Universității din București.

Este vice-preşedinte al Byron Society, editor al Byron Journal și co-editor al jurnalului Romanticism. A încurajat constant studiile despre Byron şi romantism, pe care le-a asociat cu ironia romantică. Titlurile de specialitate care îi poartă semnătura cuprind Romanticism, cea mai distinsă publicaţie de acest gen din Marea Britanie, for al celor mai diverse studii pe teme de romantism şi care publică studii critice, istorice, de exegeză textuală şi bibliografice la cel mai înalt nivel academic. A publicat mai multe cărți, studii fundamentale apărute în volume de specialitate, studii editate în periodice și peste o sută cincizeci de articole despre Byron.

Legăturile sale instituţionale culturale şi ştiinţifice cu mediul academic din România s-au realizat și prin intermediul mai multor studenţi pe care i-a îndrumat și care studiază la Balliol College, Oxford. Prof. dr. Sir Drummond Bone a colaborat cu Prof. dr. Virgil Nemoianu (Catholic University of America) la studii despre romantismul european; este coleg cu Prof. dr. Mihaela Irimia (Universitatea din Bucureşti) în Deutsche Gesellschaft für Englische Romantik, alături de care a contribuit cu studii de specialitate în publicaţiile acestei societăţi academice de înalt profil intelectual. 
Intelectual şi universitar de reputaţie internaţională şi cetăţean de onoare al Marii Britanii, Sir Drummond Bone este o personalitate remarcabilă a vieţii academice, culturale şi sociale britanice şi internaţionale. Conferirea titlului de doctor honoris causa Universitatis Bucurestiensis este marca onoarei pe care distinsul om de ştiinţă o face Universității din București.