29 noiembrie 2021

Profesorul universitar Emil Molcuţ a decedat

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti îşi exprimă regretul şi tristeţea la plecarea dintre noi a profesorului universitar Emil Molcuţ, personalitate emblematică a învăţământului universitar românesc şi a ştiinţelor juridice.

Profesor universitar de carieră, şi-a dedicat întreaga viaţă catedrei şi unei misiuni nobile, de înaltă vocaţie spirituală şi educaţională: aceea de a-i pregăti pe tineri în domeniul fundamental al Dreptului, de a-i forma pe viitorii jurişti ai Cetăţii. De-a lungul a aproape şase decenii de activitate, profesorul Emil Molcuţ a iniţiat în universul Dreptului Roman şi al Istoriei Statului şi Dreptului Românesc generaţii de studenţi. A fost unul dintre marii profesori de Drept Roman – discipol al profesorului Tomulescu, nume de referinţă al domeniului -, o personalitate recunoscută în spaţiul universitar românesc şi în mediile academice internaţionale.

De la catedră, în amfiteatrele Universităţii din Bucureşti şi ale Universităţii Titu Maiorescu, profesorul Emil Molcuţ a promovat ştiinţa de carte la cel mai înalt nivel, ca un adevărat magistru al Dreptului din tradiţia marii universităţi europene. Profesorul Emil Molcuţ a creat o operă ştiinţifică prodigioasă, formată din tratate, cărţi, cursuri, studii şi cercetări, cu titluri fundamentale în bibliografia generală a Dreptului şi a bibliografiilor de specialitate, care îl recomandă ca pe un autor de prim rang al domeniului.

Figură marcantă a învăţământului academic românesc, profesorul Emil Molcuţ a avut ca trăsături distincte ale personalităţii sale ataşamentul profund faţă de valorile lumii clasice, rigoarea academică şi exigenţa intelectuală, spiritul critic, abordarea morală a existenţei, prin prisma unui set de valori etice fundamentale. O notă caracteristică a profilului său intelectual – în virtutea datelor personale, a unui anumit tip de educaţie şi a frecventării unor modele spirituale de prestigiu – a constituit-o deschiderea către cultura enciclopedică. În această configuraţie spirituală, profesorul Emil Molcuţ a fost şi un om de cultură, un iubitor rafinat al culturii universale şi al culturii româneşti. Cunoaşterea domniei sale se ramifica în mai multe domenii ale spiritului, pe care le aborda de la un înalt nivel academic, ca un mare profesor, cu rădăcinile în mediul universităţii clasice, dar cu spiritul viu, ancorat în evoluţiile prezentului.

Pentru Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, profesorul Emil Molcuţ a fost una dintre personalităţile reprezentative, situate în elita academică a instituţiei. Profesor la Facultatea de Drept, încă de la constituirea acesteia, domnia sa a participat, printr-o activitate sub semnul exigenţei şi calităţii, prin nume şi prestigiu, la dezvoltarea acesteia până la statutul actual de care se bucură: una dintre cele mai bune facultăţi de profil din ţară.

Prin plecarea în veşnicie a profesorului Emil Molcuţ, învăţământul academic şi Dreptul românesc suferă o ireparabilă pierdere. În acelaşi timp, Universitatea Titu Maiorescu îşi pierde un Mare Profesor, din galeria fondatorilor, un spirit autentic maiorescian, un mentor şi un Magistru al Educaţiei, al Ştiinţei Juridice şi al Spiritului.

Cu profundă tristeţe, întreaga comunitate academică a Universităţii Titu Maiorescu transmite condoleanţe familiei îndoliate şi se roagă pentru sufletul celui care a fost PROFESORUL EMIL MOLCUŢ. Dumnezeu să-l odihnească şi să-l aibă în paza Sa!

Biroul Executiv al Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti