Publicat: 17 Decembrie, 2015 - 16:23
Share

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va încheia anul 2015 cu un „Profit brut de 145 milioane lei, faţă de cel stabilit iniţial prin bugetul de venituri şi cheltuieli (aprobat prin Hotărâre a Guvernului) de 135 milioane lei, adică un procent de realizare de 107,4%.

Printr-o implicare totală a ​întregului personal angajat, în acest an, „Cifra de afaceri” realizată va fi de 1,42 miliarde lei, in creştere cu 5,2% faţă de cea programată de 1,35 miliarde lei.

La finele anului 2015, prin adoptarea unei discipline financiare bazată pe principii clare privind alocarea resurselor pentru susţinerea financiară a activităţii Regiei, aceasta a respectat obligaţia de a nu înregistra „Obligaţii restante către bugetele publice”. „Rata lichidităţii generale” realizata pe parcursul anului curent va fi de 100%.

De mentionat că, pentru a obţine venituri de 1000 de lei, Romsilva a cheltuit 913,4 lei.

Această sumă reprezintă 99,5% din valoarea programată pentru „Cheltuielile la 1000 lei venituri” care a fost prevăzută în BVC la nivelul de 918,2 lei”.

Suprafaţa fondului forestier proprietate publică a statului pentru care s-au efectuat  lucrările de amenajare a pădurilor” a totalizat 306.881 ha şi reprezintă 93,8% din suprafaţa iniţial prevăzută în programul pentru acest an, de 326.993 ha.

Diferenţa provine din faptul că i fundamentarea programului s-a făcut pe baza informaţiilor deţinute la finele trimestrului III al anului 2014, iar realizările sunt corespunzătoare suprafeţelor rămase în proprietatea statului, după retrocedarea, în perioada respectivă, a unor terenuri forestiere, pe raza ocoalelor ce au făcut obiectul revizuirii amenajamentelor silvice. „încadrarea programelor de investiţii în : sursele de finanţare aprobate” a fost asigurat.

Pentru asigurarea regenerării pădurilor exploatate în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, sau pe terenuri lipsite de vegetaţie forestieră, au fost executate „lucrări de regenerare a pădurilor* pe o suprafaţă totală de 16.325 ha. Această suprafaţă este cu 6,8% mai mare decât cea programată (15.292 ha).

Una dintre preocupările principale a conducerii Romsilva constă în „dezvoltarea şi motivarea | personalului'.

Printre acţiunile de motivare putem enumera: drepturi de natură salarială, drepturile persoanelor disponibilizate prin concedieri colective (în cursul anului, pentru eficientizarea activităţii s-au făcut reorganizări la toate nivelurile ierarhice, în urma cărora au fost disponibilizaţi efectiv doar 125 de salariaţi).De asemenea, pe tot parcursul anului, în cadrul activităţii de formare profesională a personalului din structura Romsilva, au continuat cursurile postuniversitare de scurta durată sau cursuri specializate, cursuri de calificare în diferite meserii şi schimburi de experienţă.

Directorul general al RNP Romsilva, Adam Crăciunescu

În anul 2015 ne-am confruntat cu mai multe probleme: a fost adoptat codul silvic, a fost o dezbatere mediatică între politicieni fără să apeleze la punctul de vedere al specialiștilor (a fost un lucru care m-a deranjat ca tehnician, ca gospodar al pădurilor) pentru că politicienii se rezumau la dezbateri mass-media fară să invite specialiștii la aceste dezbateri și multe contradicții și discuții pe acest Cod silvic.

Au apărut și continuă să apară acte normative subsecvente, cum a fost și Hotărârea 924 despre care am vorbit când am declanșat campania de împăduriri, hotărâre care impune să punem lemnul pe piață la niște prețuri medii, urmare a ultimei perioade, la care presimt că agenții economici vor reacționa la ele chiar dacă par foarte mari.

Noi începeam licitațiile la prețuri mici, la nivelul pe care îl aveam noi în actul de punere în valoare și practic am reușit să luăm prin licitații până la 150 %.Acum dacă ne-am dus la un preț mediu, mai ridicat, vom vedea in câteva zile care va fi situația cu ofertele  agenților economici. Vedeți și marketing-ul pe care îl fac marile magazine prin reducerea de prețuri și omul reacționează imediat la aceste reduceri.

Când te duci cu prețuri mari, nu totdeauna poți să ai o recție a pieței adevărată dar apoi ea se reglează în timp dar pot să fie și unele sincope. Suntem și noi interesați ce se întâmplă pe piață pentru că rămâne o marjă foarte mică de a se licita în continuare.

Totodată Codul silvic ne-a oferit posibilitatea să prevenim (mai mult) sustragerile ilegale. La nivelul RNP prin acele echipe mobile pe care le-am creat cu jandarmii am devenit mult mai eficienți în a preveni sustragerile ilegale de material lemnos.
Chiar dacă în acest an vom avea o înregistrare "normală" a tăierilor ilegale, pentru că nu avem încă situația finală dar din raportările până la ora actuală această prevenire prin echipelor mobile cu grupele de jandarmi și prezența Radarului pădurii putem să concluzionăm că perspectiva va fi mai bună.

Practic și societatea civilă și agenții economici înțeleg că pe piață trebuie să circule lemn de proveniență legală. Plecând de la acest Radar al pădurii și de la măsurile pe care le-am luat noi, situația este sub control. La nivelul RNP tăierile ilegale concentrate în anumite zone, nu depășesc 0,5-0,6 % din volumul de masă lemnoasă rulat de către regie.

Totodată, prin controalele pe care le-am dispus la nivelul RNP, înregistrăm în acest an sancțiuni ale personalului silvic (evident pădure fără uscături nu există), avem 99 de sancționați și desfaceri de contracte de muncă, avem și oameni (10 persoane) cărora le-am făcut plângeri penale pentru încălcarea prevederilor legale.

La nivelul regiei avem o strategie foarte clară privind resursele umane care este un capital important pentru RNP.

Organizăm cursuri de perfecționare mai ales cu introducerea noului soft privind Radarul pădurii e normal că trebuie să avem instruiți toți gestionarii privind utilizarea acestui soft și aici s-a înregistrat un progres deosebit.

Am desfășurat ca în orice an și concursul "Cel mai bun pădurar" schimbând însă probele de concurs tocmai cu probleme legate de  utilizarea Radarului pădurii. Și am constatat că au apărut alți premianți care au demonstrat că pot asigura mai bine trasabilitatea lemnului de la pădure până la unitățile de prelucrare.

Sunt lucruri pe care le-am parcurs în 2015 și sper că odată cu realizarea a mai multor acte subsecvente la Codul silvic, RNP va avea pârghiile necesare să modernizeze mai multe din activitățile RNP.
Suntem interesați de informatizare pentru realizarea sistemului informatic integrat în toate domeniile. 
Sa avem la nivelul regiei un soft unic de valorificare a masei lemnoase similar progresului înregistrat in domeniul financiar-contabil unde putem vedea toate înregistrările la nivelul unităților si subunităților. Tot odată am creat în organigrama regiei Serviciul de control financiar de gestiune unde avem 12 angajați și am constatat că în de curs de 6 luni de zile, descoperind multe abateri ale unor angajați. Abaterile care le sesizam mult mai greu atunci când nu aveam la îndemâna aceste instrumente de analiză și verificare urgentă. Orice schimbare în sensul modernizării crează condiții de a obține progres în RNP Romsilva.
Sper că 2016 va fi un an important pentru RNP, în sensul că, dacă se vor aproba actele normative subsecvente Codului silvic referitoare la reorganizarea regiei, ea se va înscrie pe o linie a performanței.