Publicat: 16 Mai, 2019 - 10:13
Share

Vrei să îţi exprimi votul pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European? Verifică dacă actul tău de identitate este în termenul de valabilitate, iar dacă a expirat, solicită un nou act de identitate la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, în a cărui raza teritorială domiciliezi!

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, alături de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor aferente celor 6 sectoare, vine în sprijinul cetăţenilor Municipiului Bucureşti în vederea exercitării dreptului la vot, asigurând, în data de 25 şi 26.05.2019, program de lucru prelungit pentru eliberarea actelor de identitate expirate, pierdute, furate sau deteriorate, în conformitate cu  OUG nr. 97/2005.

Astfel, programul de lucru cu publicul al birourilor de evidenţă a persoanelor de pe raza Capitalei şi al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti va fi extins, după cum urmează: în zilele de sâmbătă, 25.05.2019, între orele 08.00 şi 16.00 (inclusiv pentru depunerea documentelor în vederea eliberării actelor de identitate), şi duminică, 26.05.2019, între orele 07.00 şi 21.00. (07.00 - 16.00 - pentru depunerea documentelor în vederea eliberării actelor de identitate).

Cartea de identitate se întocmeşte şi se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei romane şi a domiciliului. Contravaloarea producerii şi eliberării cărţii de identitate este de 7 lei şi se achita la ghişeele birourilor de evidenţă a persoanelor din cele 6 sectoare, precum şi prin SMS, apelând numărul scurt 7530 pentru sectorul 5.

În situaţia în care nu pot fi prezentate anumite documente (certificate de stare civilă, dovezi cu privire la domiciliu, etc.), se va elibera carte de identitate provizorie, caz în care se vor depune şi 3 fotografii ž cm şi taxa de 1 leu, achitată în acelaşi mod ca şi în cazul cărţilor de identitate.