Publicat: 7 Decembrie, 2014 - 13:41

PROGRAMUL ZILEI de luni 8 decembrie 2014

9:00- Activităţi în comisii parlamentare

 14:00- ŞEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL SENATULUI

 15:00- Lucrări în grupurile parlamentare

 16:00 - 18:00Lucrări în PLENUL SENATULUI

   - Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

 18:00 - 19:30Întrebări, interpelări şi răspunsuri

 

LUCRĂRI ÎN COMISIILE PERMANENTE

               


 12:00Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Sala 5001, etaj 5

Sedinta comuna cu Comisia pentru administratie publica

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

1

L617/2014

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: 960/28.08.2014

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților (adoptat în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României)

RAPORT comun cu Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului

8.12.2014

 

 

 12:00Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului - PALATUL PARLAMENTULUI - SENAT

CORPUL A1, ETAJUL 5,  SALA  5001

Sedinta comuna cu Comisia juridica

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

Invitați

Rezoluție

1

L617/2014

SEDINTA COMUNA CU COMISIA JURIDICA
SALA 5001
ora 1200

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: 960/28.08.2014

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților (adoptat în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României)

RAPORT comun cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 02-12-2014)trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, transmis avizul cu nr. 261 - NEGATIV (TERMEN: 25-11-2014)

8.12.2014

 

Reglementări:
crearea posibilităţii aleşilor locali de a renunţa la calitatea de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă au fost aleşi şi de a adera la un alt partid politic sau altă organizaţie a minorităţilor naţionale ori de a deveni independenţi, fără a-şi pierde calitatea de aleşi locali

MDRAP

 

2

L591/2014

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1167/14.10.2014

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

RAPORT comun cu Comisia pentru mediu (TERMEN: 02-12-2014)trimis pentru aviz la Comisia pentru afaceri europene, transmis avizul cu nr. 406 - FAVORABIL (TERMEN: 25-11-2014)

2.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
reglementează modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, ca urmre a necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

MMSC

 

3

L595/2014

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: 1046/23.09.2014

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile și se calculează de la data de 29.09.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

RAPORT comun cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 03-12-2014)

3.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile și se calculează de la data de 29.09.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
stabilirea unor măsuri financiare şi modificarea unor acte normative în scopul evitării unor blocaje financiare la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale; modificarea surselor de finanţare pentru asigurarea îndplinirii în bune condiţii a obligaţiilor prevăzute de OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă; îmbunătăţirea calităţii activităţii educative, prin asigurarea accesului la dezvoltare profesională continuă

MDRAP
MMSC
MFP
MC

 

4

L308/2014

Propunere legislativă pentru modificarea art.20 din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 370/08.04.2014

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Andronescu Ecaterina - senator PSD; Anghel Adrian - senator PSD; Arcaş Viorel - senator PSD; Belacurencu Trifon - senator PSD; Bereanu Neculai - senator PSD; Chelaru Ioan - senator PSD; Chiriac Viorel - senator PSD; Coca Laurenţiu-Florian - senator PSD; Cordoş Alexandru - senator PSD; Croitoru Cătălin - senator PSD; Deneş Ioan - senator PSD; Donţu Ovidiu-Liviu - senator PSD; Dumitrescu Cristian-Sorin - senator PSD; Duruţ Aurel - senator PSD; Federovici Doina-Elena - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel - senator PSD; Firea Gabriela - senator PSD; Grigoraş Viorel - senator PNL; Lazăr Sorin-Constantin - senator PSD; Mitu Augustin-Constantin - senator PSD; Mocanu Victor - senator PSD; Moga Nicolae - senator PSD; Mohanu Nicolae - senator PSD; Oprea Stefan-Radu - senator PSD; Pavel Marian - senator PSD; Pop Gheorghe - senator PSD; Pop Liviu-Marian - senator PSD; Rotaru Ion - senator PSD; Saghian Gheorghe - senator PSD; Savu Daniel - senator PSD; Severin Georgică - senator PSD; Stuparu Timotei - senator PSD; Suciu Matei - senator PSD; Vâlcov Darius-Bogdan - senator PSD; Bărbulescu Daniel-Ionuţ - deputat PSD; Moţ Constantin-Stelian-Emil - deputat PSD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților cu titlul: Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale

RAPORT comun cu Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 03-12-2014)trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, transmis avizul cu nr. 928 - FAVORABIL (TERMEN: 25-11-2014)

16.6.2014

 

Reglementări:
completează art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, în sensul scutirii beneficiarilor acestui act normativ de la plata impozitului pe clădirile cuprinse în Grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

MFP

 

5

L501/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 632/29.05.2014

Iniţiatori: Deputaţi;Movilă Petru - deputat PD-L

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 09.09.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 8 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

RAPORT

7.10.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 09.09.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 8 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlăturării carenţelelor de care dă dovadă cadrul legislativ în privinţa reglementării construcţiei de locuinţe în mediul rural

MDRAP
ISC

 

6

L550/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 825/15.07.2014

Iniţiatori: Senatori;Cadâr Leonard - senator Independent

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 09.09.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 8 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

RAPORT

7.10.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 09.09.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 8 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică art.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, în sensul excluderii clădirilor pentru locuinţe cu parter plus un etaj de la exceptarea aplicării prevederilor legii

MDRAP

 

7

L561/2014

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 846/23.07.2014

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Tomoiagă Ştefan-Liviu - senator PNL; Gireadă Dumitru-Verginel - deputat PNL; Iliuţă Vasile - deputat PD-L; Săpunaru Nini - deputat PNL; Scarlat George - deputat PNL; Şoptică Costel - deputat PNL; Teju Sorin - deputat PNL

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 09.09.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 8 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

RAPORT

7.10.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 09.09.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 8 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii interdicţiei de acordare a menţiunii privind stabilirea reşedinţei în situaţiile în care numărul de persoane pe locuinţă şi suprafaţa minimă utilă nu se încadrează în prevederile legale

MAI

 

8

L621/2014

Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1017/22.09.2014

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Ariton Ion - senator PD-L; Badea Viorel-Riceard - senator PD-L; Dincă Marinică - senator PD-L; Florian Daniel Cristian - senator PD-L; Flutur Gheorghe - senator PD-L; Ghilea Găvrilă - senator PD-L; Oprea Dumitru - senator PD-L; Paşcan Emil-Marius - senator PD-L; Pereş Alexandru - senator PD-L; Popa Nicolae-Vlad - senator PD-L; Ungureanu Mihai-Răzvan - senator PD-L; Anastase Roberta Alma - deputat PD-L; Andronache Gabriel - deputat PD-L; Balan Ioan - deputat PD-L; Bode Lucian Nicolae - deputat PD-L; Boghicevici Claudia - deputat PD-L; Canacheu Costică - deputat PD-L; Chirteş Ioan-Cristian - deputat PNL; Cseke Attila-Zoltan - deputat UDMR; Dascălu Constantin - deputat PD-L; Erdei-Dolóczki István - deputat UDMR; Fejér László-Ődőn - deputat UDMR; Gheorghe Tinel - deputat PD-L; Gliga Vasile Ghiorghe - deputat PSD; Gudu Vasile - deputat PD-L; Ialomiţianu Gheorghe - deputat PD-L; Ionescu George - deputat PD-L; Irimie Vicenţiu-Mircea - deputat PC; Kelemen Atilla Béla-Ladislau - deputat UDMR; Kerekes Károly - deputat UDMR; Laza-Matiuţa Liviu - deputat PD-L; Lubanovici Mircea - deputat PD-L; Moldovan Ioan - deputat PC; Negruţ Clement - deputat Independent; Oltean Ioan - deputat PD-L; Paul Maria-Andreea - deputat PD-L; Pistru-Popa Eusebiu-Manea - deputat PD-L; Popoviciu Alin Augustin Florin - deputat PD-L; Preda Cezar-Florin - deputat PD-L; Rădulescu Romeo - deputat PD-L; Roman Cristian-Constantin - deputat FC; Sămărtinean Cornel-Mircea - deputat PD-L; Stoica Ştefan-Bucur - deputat PD-L; Teodorescu Cătălin-Florin - deputat PD-L; Turcan Raluca - deputat PD-L; Urcan Ionaş-Florin - deputat PD-L; Vladu Iulian - deputat PD-L

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
completează art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, în sensul luării în considerare, la aplicarea legii, şi a veniturilor acordate în baza dispoziţiilor emise de primari

MDRAP
MFP

 

9

L635/2014

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.25 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1068/29.09.2014

Iniţiatori: Senatori;Anghel Cristiana-Irina - senator PC

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în sensul precizării că interdicţia de a mai ocupa o funcţie eligibilă, prevăzută în teza a doua a alineatului, se referă la funcţia care a generat starea de incompatibilitate, şi nu la orice funcţie eligibilă ce face obiectul Legii nr.176/2010

ANI

 

10

L636/2014

Propunere legislativă de modificare a Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1025/22.09.2014

Iniţiatori: Senatori;Todiraşcu Valeriu - senator Independent

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul măririi perioadei dintre data alegerilor pentru Parlamentul European şi data aducerii la cunoştinţă publică a acestei zile, al reducerii numărului de semnături necesare unui cetăţean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene, unui partid politic, unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale, pentru a putea candida la alegeri precum şi al reducerii pragului electoral pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi alianţele politice sau electorale

AEP

 

11

L637/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1026/22.09.2014

Iniţiatori: Senatori;Todiraşcu Valeriu - senator Independent

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică art.188 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării protecţiei concurenţei loiale, reale, efective şi a libertăţii comerţului

ANRMAP

 

12

L623/2014

Propunere legislativă privind metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1019/22.09.2014

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Iovescu Ioan - senator PP-DD; Cernea Remus-Florinel - deputat Independent; Ciuhodaru Tudor - deputat PP-DD; Dalca Ştefan-Petru - deputat PP-DD; Deaconu Mihai - deputat PP-DD; Fenechiu Cătălin-Daniel - deputat PP-DD; Mincă Liliana - deputat PP-DD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 17-12-2014), Comisia pentru mediu (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
reglementează metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României, urmărindu-se instituirea unui mecanism legislativ şi instituţional care să permită exploatarea acestor resurse pe baza unor tehnologii mai eficiente şi lipsite de riscuri pentru mediu, economie şi comunităţile locale

ANRM

 

13

L629/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1059/29.09.2014

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Chiriac Viorel - senator PSD; Deneş Ioan - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel - senator PSD; Vâlcov Darius-Bogdan - senator PSD; Bărbulescu Daniel-Ionuţ - deputat PSD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 17-12-2014), Comisia românilor de pretutindeni (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii exprese a unor noi situaţii în care poate fi retrasă cetăţenia română, precum şi al instituirii unor excepţii de la regula privind imposibilitatea retragerii cetăţeniei române persoanei care a dobândit-o prin naştere

MJ

 

14

L643/2014

Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1031/22.09.2014

Iniţiatori: Senatori;Fifor Mihai-Viorel - senator PSD; Pavel Marian - senator PSD; Suciu Matei - senator PSD; Vâlcov Darius-Bogdan - senator PSD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia pentru cultură şi media (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se asigurarea unui manageriat de calitate, bazat pe competenţe reale şi experienţă în domeniul managerial

MDRAP
MC
 

 

15

L646/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1034/22.09.2014

Iniţiatori: Senatori;Fifor Mihai-Viorel - senator PSD; Pavel Marian - senator PSD; Suciu Matei - senator PSD; Vâlcov Darius-Bogdan - senator PSD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul asigurării conţinutului finanţării din sume nerambursabile pentru programele de interes naţional, regional sau local

MFP

 

16

L650/2014

Propunere legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1070/29.09.2014

Iniţiatori: Senatori;Andronescu Ecaterina - senator PSD; Anghel Adrian - senator PSD; Bumbu Octavian-Liviu - senator UNPR; Butnaru Florinel - senator PP-DD; Butunoi Ionel-Daniel - senator PSD; Coca Laurenţiu-Florian - senator PSD; Creţu Gabriela - senator PSD; Deneş Ioan - senator PSD; Federovici Doina-Elena - senator PSD; Firea Gabriela - senator PSD; Frătean Petru-Alexandru - senator PSD; Isăilă Marius Ovidiu - senator Independent; Lazăr Sorin-Constantin - senator PSD; Pop Liviu-Marian - senator PSD; Popa Constantin - senator PP-DD; Toma Ion - senator UNPR

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia pentru transporturi şi energie (TERMEN: 17-12-2014) trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, transmis avizul cu nr. 937 - NEGATIV (TERMEN: 08-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică art.3 alin.(l) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul exceptării de la plata tarifului de utilizare a şi vehiculelor folosite în transportul local de persoane prin servicii regulate în limitele unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară

MDRAP
MFP

MT

 

17

L652/2014

Propunere legislativã pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1072/29.09.2014

Iniţiatori: Senatori;Todiraşcu Valeriu - senator Independent

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică Legea partidelor politice nr.14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca, pe lângă atribuţiile actuale, comisiile de arbitraj să funcţioneze şi drept comisii de integritate, cu rol de validare a candidaturilor interne şi externe din punct de vedere al integrităţii celor propuşi.

MJ

 

18

L656/2014

Propunere legislativă pentru interpretarea art.175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcţionarilor publici, în înţelesul Codului penal, a parlamentarilor şi a Preşedintelui României

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1098/07.10.2014

Iniţiatori: Deputaţi;Nicolicea Eugen - deputat UNPR

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
reglementează interpretarea dispoziţiilor art.175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii exprese a faptului că în categoria funcţionarilor publici avuţi în vedere de aceste dispoziţii se încadrează şi Preşedintele României, precum şi deputaţii şi senatorii

MJ
ANFP
AEP

 

19

L657/2014

Propunere legislativă privind buletinul de vot şi procedura de vot în vederea prevenirii şi combaterii fraudei electorale

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1099/07.10.2014

Iniţiatori: Senatori;Ghişe Ioan - senator PNL

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
reglementează unele măsuri în vederea combaterii fraudei electorale

AEP

 

20

L666/2014

Propunere legislativã pentru modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1108/07.10.2014

Iniţiatori: Deputaţi;Preda Cezar-Florin - deputat PD-L; Udrişte Gheorghe - deputat PD-L

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul organizării unui al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor şi a preşedinţilor consiliilor judeţene în situaţia în care niciun candidat nu obţine majoritatea voturilor valabil exprimate

MDRAP
AEP

 

21

L667/2014

Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1109/07.10.2014

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Grigoraş Viorel - senator PNL; Neagu Nicolae - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu - senator PNL; Paşca Liviu-Titus - senator PNL; Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan - senator PNL; Alexe Costel - deputat PNL; Alexe Florin-Alexandru - deputat PNL; Ardeleanu Sanda-Maria - deputat PD-L; Băişanu Ştefan-Alexandru - deputat PNL; Berci Vasile - deputat PNL; Buican Cristian - deputat PNL; Burlacu Ştefan - deputat PP-DD; Calimente Mihăiţă - deputat PNL; Calotă Florică Ică - deputat PNL; Cazan Mircea Vasile - deputat PNL; Chirteş Ioan-Cristian - deputat PNL; Cioată Cezar - deputat PC; Cocei Erland - deputat PNL; Costin Gheorghe - deputat PNL; Crăciunescu Grigore - deputat PNL; Cupă Ion - deputat PD-L; Cupşa Ioan - deputat PNL; Deaconu Mihai - deputat PP-DD; Dobre Victor Paul - deputat PNL; Dobrinescu Traian - deputat PNL; Dolha Mircea - deputat PNL; Dolha Nechita-Stelian - deputat PNL; Donţu Mihai-Aurel - deputat PNL; Dragomir Gheorghe - deputat PNL; Drăguşanu Vasile-Cătălin - deputat PC; Dumbrăvanu Paul - deputat PNL; Dumitru Ioana-Jenica - deputat PP-DD; Dumitru Ovidiu-Ioan - deputat PP-DD; Florea Damian - deputat PC; Fonta Nuţu - deputat PP-DD; Ganţ Ovidiu Victor - deputat FDGR (minoritãti); Gavrilescu Graţiela Leocadia - deputat PNL; Gerea Andrei Dominic - deputat PNL; Guran Virgil - deputat PNL; Hărău Eleonora-Carmen - deputat PNL; Irimie Vicenţiu-Mircea - deputat PC; Laza-Matiuţa Liviu - deputat PD-L; Manea Victor-Gheorghe - deputat PNL; Marcu Viorica - deputat PNL; Mihai Aurelian - deputat PP-DD; Mitrea Miron-Tudor - deputat PSD; Moldovan Ioan - deputat PC; Negruţ Cornelia - deputat PC; Nicolăescu Gheorghe-Eugen - deputat PNL; Nicolescu Theodor-Cătălin - deputat PNL; Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae - deputat PSD; Oltean Ioan - deputat PD-L; Orban Ludovic - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian - deputat PNL; Palaşcă Viorel - deputat PNL; Palăr Ionel - deputat PNL; Pârgaru Ion - deputat PNL; Popa Octavian-Marius - deputat PNL; Roman Petre - deputat PNL; Roşca Mircea - deputat PNL; Săpunaru Nini - deputat PNL; Scutaru Adrian George - deputat PNL; Simedru Dan Coriolan - deputat PNL; Surugiu Iulian-Radu - deputat PNL; Tămâian Ioan - deputat PNL; Tănase Răzvan-Ionuţ - deputat PP-DD; Tănăsescu Claudiu-Andrei - deputat PC; Tocuţ Dan-Laurenţiu - deputat PNL; Ţigăeru Roşca Laurenţiu - deputat PNL; Ţîmpău Radu Bogdan - deputat PNL; Uioreanu Elena-Ramona - deputat PNL; Varga Lucia-Ana - deputat PNL; Varga Vasile - deputat PNL; Voicu Mihai Alexandru - deputat PNL; Zamfir Daniel-Cătălin - deputat PNL

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia pentru transporturi şi energie (TERMEN: 17-12-2014) trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii, transmis avizul cu nr. 352 - NEGATIV (TERMEN: 08-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
reglementesză instituirea obligaţiei administratorilor drumurilor publice de a amenaja în fiecare localitate fie o bandă de circulaţie de urgenţă, destinată exclusiv autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu regim de urgenţă, fie un sistem de semaforizare inteligentă destinat a asigura un flux continuu al traficului de autovehicule

MDRAP
MT

 

22

L679/2014

Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1154/14.10.2014

Iniţiatori: Deputaţi;Călin Ion - deputat PSD; Iordache Florin - deputat PSD; Popeangă Vasile - deputat PSD; Rădulescu Constantin - deputat PSD; Vlădoiu Aurel - deputat PSD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 17-12-2014), Comisia pentru transporturi şi energie (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică Legea minelor nr.85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca anumite resurse minerale, respectiv rocile utile, apele geotermale, gazele care le însoţesc, apele minerale naturale (gazoase şi plate), apele minerale terapeutice, care în prezent se află în domeniul public al statului, să aparţină domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în raza cărora se află, în vederea unei mai bune valorificări în interesul acestora

MDRAP
MJ

 

23

L681/2014

Propunere legislativă privind intabularea patrimoniului aparţinând unităţilor administrativ - teritoriale, autorităţilor şi instituţiilor publice

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1156/14.10.2014

Iniţiatori: Senatori;Tişe Alin-Păunel - senator PD-L

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
reglementează stabilirea unor măsuri privind intabularea patrimoniului aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, autorităţilor şi instituţiilor publice, intabularea acestui patrimoniu urmând să se facă prin folosirea, în principal, de alocări de la bugetul de stat precum şi a unor fonduri europene nerambursabile în perioada 2014-2020

MDRAP
MJ
 

 

24

L704/2014

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1136/08.10.2014

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților

AVIZ trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 03-12-2014) trimis pentru aviz la Comisia pentru politică externă, transmis avizul cu nr. 125 - FAVORABIL (TERMEN: 02-12-2014)

2.12.2014

 

Reglementări:
reglementează ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014

MAE

 

25

L625/2014

Propunere legislativă pentru modificarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1022/22.09.2014

Iniţiatori: Deputaţi;Avram Constantin - deputat PC; Cioată Cezar - deputat PC; Diniţă Ion - deputat PC; Drăguşanu Vasile-Cătălin - deputat PC; Dumitru Georgică - deputat PC; Irimie Vicenţiu-Mircea - deputat PC; Moldovan Ioan - deputat PC; Negruţ Cornelia - deputat PC

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică art.9 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în sensul stabilirii competenţei autorităţii publice locale de a sesiza instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află domiciliul contravenientului, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii

MJ
MDRAP

 

26

L649/2014

Propunere legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi al altor acte normative

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1069/29.09.2014

Iniţiatori: Senatori;Anghel Adrian - senator PSD; Bădălău Niculae - senator PSD; Bodog Florian Dorel - senator PSD; Chelaru Ioan - senator PSD; Coca Laurenţiu-Florian - senator PSD; Cristache Iulian - senator PP-DD; Dumitrescu Florinel - senator PP-DD; Federovici Doina-Elena - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel - senator PSD; Firea Gabriela - senator PSD; Mocanu Victor - senator PSD; Pavel Marian - senator PSD; Pop Gheorghe - senator PSD; Pop Liviu-Marian - senator PSD; Rotaru Ion - senator PSD; Severin Georgică - senator PSD; Stuparu Timotei - senator PSD; Suciu Matei - senator PSD; Vâlcov Darius-Bogdan - senator PSD; Valeca Şerban-Constantin - senator PSD; Voinea Florea - senator PSD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legislativ actual

MJ
MDRAP
 

 

27

L707/2014

Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Iei Româneşti

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1185/21.10.2014

Iniţiatori: Deputaţi;Boghicevici Claudia - deputat PD-L

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 24.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 24 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia pentru cultură şi media (TERMEN: 16-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 24.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 24 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
reglementează instituirea zilei de 24 iunie ca Ziua Naţionale e Iei Româneşti

MC

 

28

L714/2014

Propunere legislativă privind votul prin corespondenţă, exercitat de cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara graniţelor ţării

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1193/21.10.2014

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Ardelean Ben-Oni - senator PNL; Ariton Ion - senator PD-L; Badea Viorel-Riceard - senator PD-L; Bălu Marius - senator PD-L; Blaga Vasile - senator PD-L; Boagiu Anca-Daniela - senator PD-L; Boboc Cătălin - senator PNL; Bodea Cristian Petru - senator PNL; Boeriu Valeriu-Victor - senator PNL; Chiru Gigi Christian - senator PD-L; Dincă Marinică - senator PD-L; Florian Daniel Cristian - senator PD-L; Flutur Gheorghe - senator PD-L; Ghilea Găvrilă - senator PD-L; Grigoraş Viorel - senator PNL; Haşotti Puiu - senator PNL; Ichim Paul - senator PNL; Igaş Traian-Constantin - senator PD-L; Luchian Ion - senator PNL; Marian Dan-Mihai - senator PD-L; Mora Ákos-Daniel - senator PNL; Neculoiu Marius - senator PNL; Niţu Remus-Daniel - senator PNL; Oprea Dumitru - senator PD-L; Oprea Mario-Ovidiu - senator PNL; Paşcan Emil-Marius - senator PD-L; Pereş Alexandru - senator PD-L; Popa Ion - senator PNL; Popa Mihaela - senator PNL; Popa Nicolae-Vlad - senator PD-L; Rădulescu Cristian - senator PD-L; Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan - senator PNL; Tişe Alin-Păunel - senator PD-L; Todiraşcu Valeriu - senator Independent; Tudor Doina-Anca - senator PNL; Ungureanu Mihai-Răzvan - senator PD-L; Zisu Ionuţ-Elie - senator PNL; Alexe Costel - deputat PNL; Alexe Florin-Alexandru - deputat PNL; Almăjanu Marin - deputat PNL; Anastase Roberta Alma - deputat PD-L; Andronache Gabriel - deputat PD-L; Anuşca Roxana-Florentina - deputat PNL; Ardeleanu Sanda-Maria - deputat PD-L; Băişanu Ştefan-Alexandru - deputat PNL; Balan Ioan - deputat PD-L; Berci Vasile - deputat PNL; Bode Lucian Nicolae - deputat PD-L; Boghicevici Claudia - deputat PD-L; Bordeianu Dan - deputat PNL; Buican Cristian - deputat PNL; Calimente Mihăiţă - deputat PNL; Canacheu Costică - deputat PD-L; Cazan Mircea Vasile - deputat PNL; Cherecheş Florica - deputat PNL; Chirteş Ioan-Cristian - deputat PNL; Ciubotaru Lucian-Manuel - deputat PNL; Ciurariu Florin - deputat PNL; Cocei Erland - deputat PNL; Costin Gheorghe - deputat PNL; Crăciunescu Grigore - deputat PNL; Cristian Horia - deputat PNL; Culeţu Dănuţ - deputat FC; Cupşa Ioan - deputat PNL; Dascălu Constantin - deputat PD-L; Doboş Anton - deputat PNL; Dobre Victor Paul - deputat PNL; Dobrinescu Traian - deputat PNL; Dolha Mircea - deputat PNL; Dolha Nechita-Stelian - deputat PNL; Donţu Mihai-Aurel - deputat PNL; Dragomir Gheorghe - deputat PNL; Gheorghe Andrei Daniel - deputat PNL; Gheorghe Tinel - deputat PD-L; Gireadă Dumitru-Verginel - deputat PNL; Grecea Maria - deputat PP-DD; Gudu Vasile - deputat PD-L; Hărău Eleonora-Carmen - deputat PNL; Horga Vasile - deputat PNL; Ialomiţianu Gheorghe - deputat PD-L; Iane Daniel - deputat PNL; Iliuţă Vasile - deputat PD-L; Ionescu George - deputat PD-L; Ispir Raluca-Cristina - deputat PNL; Laza-Matiuţa Liviu - deputat PD-L; Lubanovici Mircea - deputat PD-L; Lupu Mihai - deputat PNL; Man Mircea - deputat PD-L; Manea Victor-Gheorghe - deputat PNL; Marcu Viorica - deputat PNL; Militaru Lucian - deputat PD-L; Mironescu Răzvan Horia - deputat PNL; Motreanu Dan-Ştefan - deputat PNL; Nazare Alexandru - deputat PD-L; Nicoară Romeo-Florin - deputat PP-DD; Nicolăescu Gheorghe-Eugen - deputat PNL; Nicolescu Theodor-Cătălin - deputat PNL; Nistor Gheorghe-Vlad - deputat PNL; Oltean Ioan - deputat PD-L; Orban Ludovic - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian - deputat PNL; Palăr Ionel - deputat PNL; Pardău Dumitru - deputat PNL; Paul Maria-Andreea - deputat PD-L; Pocora Cristina-Ancuţa - deputat PNL; Popa Octavian-Marius - deputat PNL; Popescu Dan-Cristian - deputat FC; Popoviciu Alin Augustin Florin - deputat PD-L; Preda Cezar-Florin - deputat PD-L; Rădulescu Romeo - deputat PD-L; Roman Cristian-Constantin - deputat FC; Roman Petre - deputat PNL; Roşca Mircea - deputat PNL; Rusu Valentin - deputat PNL; Sămărtinean Cornel-Mircea - deputat PD-L; Săpunaru Nini - deputat PNL; Scarlat George - deputat PNL; Schelean Valeria-Diana - deputat PD-L; Scutaru Adrian George - deputat PNL; Simedru Dan Coriolan - deputat PNL; Şoptică Costel - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel - deputat PNL; Stoica Ştefan-Bucur - deputat PD-L; Stroe Ionuţ-Marian - deputat PNL; Surugiu Iulian-Radu - deputat PNL; Tămâian Ioan - deputat PNL; Teodorescu Cătălin-Florin - deputat PD-L; Thuma Hubert Petru Ştefan - deputat PNL; Ţîmpău Radu Bogdan - deputat PNL; Toader Mircea-Nicu - deputat PD-L; Turcan Raluca - deputat PD-L; Tuşa Adriana Diana - deputat PNL; Udrişte Gheorghe - deputat PD-L; Uioreanu Elena-Ramona - deputat PNL; Urcan Ionaş-Florin - deputat PD-L; Varga Lucia-Ana - deputat PNL; Varga Vasile - deputat PNL; Vladu Iulian - deputat PD-L; Voicu Mihai Alexandru - deputat PNL; Zamfir Daniel-Cătălin - deputat PNL; Zlati Radu - deputat PNL

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 24.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 24 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 15-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 24.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 24 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
reglementează introducerea votului prin corespondenţă pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara graniţelor ţării, în cadrul oricărui scrutin electoral sau referendar organizat în România

MAE
MAI
AEP

 

29

L715/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.29 alin.(11) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi a art.45 alin.(4) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1194/21.10.2014

Iniţiatori: Senatori;Todiraşcu Valeriu - senator Independent

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 24.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 24 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 15-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 24.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 24 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
reglementează introducerea obligativităţii candidaţilor la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, precum şi a candidaţilor la alegerea autorităţile administraţiei publice locale, de a depune odată cu candidatura şi dovada eliberată de autorităţile fiscale vizând datoriile restante către stat privind taxele şi impozitele

AEP

 

30

L716/2014

Propunere legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţã nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1195/21.10.2014

Iniţiatori: Senatori;Todiraşcu Valeriu - senator Independent

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 24.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 24 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 09-12-2014)

8.12.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 24.11.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 24 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea definirii caracterului complex al produselor de către autoritatea competentă, precum şi interdicţiei includerii în documentaţiile de atribuire aferente unei proceduri de achiziţie publică a unui obiect complex, neprecedată de justificarea de către autoritatea publică a existenţei elementelor obligatorii.

ANRMAP

 

31

L689/2014

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: 761/27.06.2014

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților

AVIZ trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 26-01-2015)

8.12.2014

 

Reglementări:
reglementează instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice: modificarea duratei învăţământului profesional; formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar, sprijinirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte

MEd.N
MMFPSPV
MDRAP
MFP
MDB

 

32

L565/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 850/23.07.2014

Iniţiatori: Senatori;Cadâr Leonard - senator Independent

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 09.09.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 8 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

RAPORT

7.10.2014

 

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 09.09.2014.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 8 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modifică şi completează art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată, în vederea instituirii posibilităţii cetăţenilor de a beneficia de branşarea individuală la sistemul de alimentare cu apă, putându-se astfel încheia contracte individuale pentru furnizarea apei reci şi de canalizare direct cu furnizorul de servicii

MDRAP

 

 

12:30 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului - PALATUL PARLAMENTULUI - SENAT

CORP A1, ETAJUL 7, SALA 7029

 

 13:00 Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO - Sala de sedinte a Comisiei pentru afaceri europene a Senatului, cam. 3040

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

1

L 698/2014

L698/2014
 
Comisie raportoare: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 17/12/2015)
 
Iniţiatori:  Ciuhodaru Tudor - deputat PP-DD; Fenechiu Cătălin-Daniel - deputat PP-DD
 
Scopul sesizării:  Aviz

Senatul este Cameră decizională
 
Termen de transmiterea avizului:08.12.2014
 
Număr de înregistrare Senat: L698/2014
 
Adresa: plx418/2014
 
Procedura de urgenţă: Nu
 
Tip iniţiativă: Propunere legislativă
 
Avize şi puncte de vedere:  
Avizul Consiliului Legislativ: 1055/26.09.2014
 

Aviz

8.12.2014

 

Obiectul de reglementare: 
Initiatorii considera oportuna posibilitatea oricarui cetatean sa vireze sume de pana la 2% din valoarea impozitului anual pe veniturile din salarii intr-un cont de depozit, denumit cont de educatie permanenta, deschis la nasterea oricarui copil din Romania. Astfel se considera ca vor creste sumele alocate procesului de invatamant, se va sprijini educatia copiilor defavorizati si superdotati si se va reduce evaziune fiscale.
 

 

2

L 696/2014

Iniţiatori:  Deaconu Mihai - deputat PP-DD; Diaconu Mihai-Bogdan - deputat PSD; Dolha Mircea - deputat PNL; Gust Băloşin Florentin - deputat PSD; Mihai Aurelian - deputat Independent; Peia Ninel - deputat PSD; Stan Ion - deputat PSD; Tomac Eugen - deputat Independent
 
Scopul sesizării:  Aviz

Senatul este Camera decizionala
 
Termen de transmiterea avizului:08.12.2014
 
Număr de înregistrare Senat: L696/2014
 
Adresa: plx361/2014
 
Procedura de urgenţă: Nu

 Avize şi puncte de vedere:  
 
Avizul Consiliului Legislativ: 990/12.09.2014
 

Aviz

8.12.2014

 

Obiectul de reglementare:  Modificarea si completarea unor prevederi din Legea educatiei nationale nr1/2011, in sensul introducerii formei de invatamant la distanta in invatamantul preuniversitar.
 

3

L 689/2014

Iniţiatori:  Guvernul României
 
Scopul sesizării:  Aviz

Senatul este Camera decizionala
 
Termen de transmiterea avizului:08.12.2014
 
Număr de înregistrare Senat: L689/2014
 
Adresa: plx352/2014
 
Procedura de urgență: Da
 
Tip inițiativă: Proiect de lege

Avize şi puncte de vedere:  
Avizul Consiliului Legislativ: 761/27.06.2014

Aviz

8.12.2014

 

Obiectul de reglementare:  Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice prin modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

13:00Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

1

L656/2014

Propunere legislativă pentru interpretarea art.175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcţionarilor publici, în înţelesul Codului penal, a parlamentarilor şi a Preşedintelui României

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1098/07.10.2014

Iniţiatori: Deputaţi;Nicolicea Eugen - deputat UNPR

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014

 

2

L713/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1192/21.10.2014

Iniţiatori: Deputaţi;Márton Árpád-Francisc - deputat UDMR

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 24.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 24 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia pentru cultură şi media (TERMEN: 13-02-2015), Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 13-02-2015)

16.12.2014

 

3

L731/2014

Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1223/30.10.2014

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Bumbu Octavian-Liviu - senator UNPR; Bălan Ion - deputat PSD; Dîrzu Ioan - deputat PSD; Ghiveciu Marian - deputat PSD; Harbuz Liviu - deputat PSD; Melinte Ion - deputat PSD; Mîrza Gavril - deputat PSD; Munteanu Ioan - deputat PSD; Stan Ioan - deputat PSD; Stanciu Zisu - deputat PSD; Teju Sorin - deputat PNL

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 02.12.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 28 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 15-12-2014)

9.12.2014

 

 

 15:00Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

   

1

L679/2014

Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1154/14.10.2014

Iniţiatori: Deputaţi;Călin Ion - deputat PSD; Iordache Florin - deputat PSD; Popeangă Vasile - deputat PSD; Rădulescu Constantin - deputat PSD; Vlădoiu Aurel - deputat PSD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 22 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

AVIZ trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 17-12-2014), Comisia pentru transporturi şi energie (TERMEN: 17-12-2014)

8.12.2014