19 ianuarie 2022

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2021-2027

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Grupul Comun de programare pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2021-2027 a selectat obiectivele de politică (OP) 2 – „O tranziţie mai ecologică, cu emisii reduse de carbon, către o economie netă de zero carbon şi o Europă rezistentă” („A greener, low-carbon transitioning towards a net zero carbon economy and resilient Europe”) şi 4 – „O Europă mai socială şi mai incluzivă” („A more social and inclusive Europe”).

Aceste obiective vin în completarea celor două obiective de politică selectate prin Decizia 4/16.12.2021, respectiv OP3 – „O Europă mai conectată” („A more connected Europe”) şi OP5 – „O Europă mai aproape de cetăţeni” („A Europe closer to citizens”).

Acestea au fost selectate respectând dispoziţiile articolului 15 din noua propunere de regulament Interreg referitor la concentrarea tematică şi în urma analizei nevoilor şi potenţialului de dezvoltare al ariei, descrise în detaliu în Analiza Teritorială a zonei de graniţă româno-bulgară.

Mai multe informaţii despre Programul Interreg VI-A România-Bulgaria pot fi găsite pe noul website: www.interregviarobg.eu.