Publicat: 3 Martie, 2015 - 23:59

10:30 - 13:00 - Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
13:00 - 14:00 - PAUZĂ

14:00 - 17:00 - Lucrări în PLENUL SENATULUI
- continuarea dezbaterilor asupra iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (ora 16:00)

 

I.    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

 

Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 9 – 14 martie  2015.

 

 

II.    Iniţiative legislative 

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

 

Iniţiative legislative rămase nedezbătute în şedinţa din 3 martie 2015.
 

 

2

L628/18.11.2014

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

3

L658/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Art. 17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri.(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                         Comisia pentru mediu
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

4

L664/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru mediu
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară  

 

5

L677/18.11.2014

Propunerea legislativă privind solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum şi pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

6

L709/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 62 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

7

L24/09.02.2015

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor.
(termen de adoptare tacită: 23.03.2015)
Comisie fond: Comisia apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                      
Caracterul legii: ordinară
(sub rezerva depunerii raportului)

 

8

L710/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea anexei din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

 

9

L638/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

10

L651/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

11

L653/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

12

L655/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

13

L673/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

14

L688/18.11.2014

Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. 
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 

 

15

L674/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

16

L645/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Art. 18 şi Art. 20 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi drepturile copilului - Republicată.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise 
Caracterul legii: organică

 

17

L670/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică  

 

18

L676/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

19

L680/18.11.2014

Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nou-născuţi şi încurajarea prezentării la consultaţiile prenatale.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

20

L683/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii. 
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

 

21

L684/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

22

L661/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru completarea art. 33 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

23

L732/02.12.2014

Propunerea legislativă pentru completarea art. 29622 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 

24

L643/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

25

L641/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară
 

 

26

L707/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Iei Româneşti.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

27

L668/18.11.2014

Propunerea legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară  
 

 

28

L682/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 230 din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

29

L722/02.12.2014

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

30

L727/02.12.2014

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului "Schi în România".
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  ordinară
 

 

31

L665/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 

 

32

L702/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative. -  adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                     
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 

 

33

L625/18.11.2014

Propunerea legislativă privind modificarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

34

L629/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia românilor de pretutindeni 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

35

L711/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

36

L695/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                    
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică 
 

 

37

L118/10.02.2014

Propunerea legislativă privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

38

L171/03.03.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică