16 octombrie 2021

Programul Dezvoltare locală: FRDS a relansat schema de granturi mici „Acces la finanţare-2021”

Selective focus on stack of LEI romanian money. Lei banknotes isolated.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare Locală), finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014 – 2021, a relansat joi, 8 aprilie 2021, schema de granturi mici „Acces la finanţare”, sub denumirea „Acces la finanţare – 2021”.

Schema de granturi îşi propune să sprijine autorităţile publice locale în eforturile lor de a-şi suplimenta bugetele locale, prin atragerea de finanţări care să asigure punerea în aplicare a acelor măsuri, prevăzute în strategiile şi planurile locale de dezvoltare, care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de trăi în comunităţile sărace, izolate, marginalizate.

Astfel, prin intermediul apelului de propuneri de proiecte Acces la finanţare – 2021, autorităţile locale pot primi fonduri pentru elaborarea unor documentaţii tehnice necesare în vederea realizării de investiţii comunitare constând în construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea:

– infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educaţie, sănătate, ocuparea forţei de muncă);

– infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităţilor care furnizează servicii sociale);

– infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unităţile care furnizează servicii sociale);

– drumurilor, podurilor şi podeţelor (proiecte ce vizează drumuri de interes judeţean, drumuri de interes local, poduri şi podeţe ce facilitează accesul grupurilor defavorizate la servicii sociale);

– locuinţelor (proiecte ce vizează locuinţe sociale).

Investiţiile vizate prin intermediul documentaţiilor tehnice, care se doresc a fi elaborate cu sprijinul financiar al acestei scheme de granturi, trebuie să fie eligibile în cadrul unor programe naţionale sau europene de finanţare, programe în cadrul cărora vor fi organizate în viitor runde de finanţare în acest sens.

Granturile disponibile în cadrul apelului pot fi solicitate doar de autorităţi ale administraţiei publice locale (comune, oraşe/ municipii sau judeţe) şi vizează realizarea de investiţii exclusiv la nivelul unor unităţi administrativ teritoriale rurale sau mici urbane (cu o populaţie sub 20.000 locuitori, conform recensământului din 2011), pe teritoriul cărora se află comunităţi marginalizate, care includ persoane care locuiesc în condiţii precare şi au un nivel redus al ocupării pe piaţa muncii. Aceste persoane vor fi beneficiarii direcţi ai investiţiilor care urmează a fi realizate prin intermediul finanţării care se doreşte a fi obţinută în viitor, în baza documentaţiilor tehnice elaborate de către beneficiarii schemei de granturi.

Suma disponibilă în cadrul apelului este de 595.705 de euro şi provine din Granturile SEE 2014 – 2021 (85%) şi din cofinanţare publică (15%). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat este de 5.000 de euro, iar cea maximă este de 40.000 de euro. Termenul limită de depunere a proiectelor este 17 iunie 2021. Întreaga documentaţie aferentă apelului este disponibilă online, la adresa www.dezvoltare-locala.frds.ro.

Reamintim că până în acest moment în cadrul schemei de granturi mici „Acces la finanţare” au fost deschise două sesiuni de finanţare, aferente anilor 2019 şi 2020, prin intermediul cărora au fost finanţate 17 proiecte, în valoare totală de cca. 400.000 de euro.

Proiecte finanţate au vizat elaborarea de documentaţii tehnice ce privesc reabilitarea infrastructurii rutiere, modernizarea şi construirea de poduri, construirea şi reabilitarea de şcoli şi grădiniţe, respectiv modernizarea infrastructurii medicale de la nivel local.