Publicat: 8 Martie, 2018 - 11:22

  
Ne dorim ca dezvoltarea comunităţilor în care trăim să fie durabilă, dar cum facem concret acest lucru ? Peste 130 de participanţi veniţi din toate sferele sociale şi de activitate, precum şi 30 de experți în administrație publică, din Franța, România şi Polonia, vor dezbate posibile răspunsuri la această întrebare şi vor propune soluţii în cadrul celei de-a opta ediții a Întâlnirilor Europene din Transilvania (RET), care se va desfăşura pe 14 martie la  Cluj Napoca și pe 15 și 16 martie 2018 la Alba Iulia. 

Printre personalitățile care vor susține prezentări la ediția de anul acesta se numără doamna Michèle Ramis, Ambasadoarea Franței în România, domnul Ciprian Roșca, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnul Emil Boc, primarul oraşului Cluj-Napoca, domnul Mircea Hava, primarul oraşului Alba Iulia, domnul Ioan Popa, primarul oraşului Reşiţa, doamna Alicja Pawlowksa, şefa Departamentului pentru proiecte europene şi mobilitate a oraşului Gdynia (Polonia) și domnul Hervé Boisguillaume, directorul proiectului "Orașul durabil", în cadrul direcției Afacerilor Europene și Internaționale aflată sub autoritatea comună a Ministerului Tranziției Ecologice și Solidare și  Ministerul Coeziunii  Teritoriilor din Franţa. 

Tema ediției de anul acesta a Întâlnirilor Europene din Transilvania (RET), eveniment organizat de Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România - filiala Cluj-Napoca, este „Orașe durabile”, un subiect intens dezbătut în Franța și de stringentă actualitate în România, direct legat de dezvoltarea locală.

Reprezentanţii a aproape 20 de colectivităţi teritoriale de toate tipurile (de la judeţe la sate) se numără printre participanţii care vor discuta în plen şi în cadrul a 10 ateliere trei mari subiecte : Demersuri și procese de guvernanță pentru un oraș care devine durabil; Orașul durabil: prioritate pentru o viață bună și calitatea vieții locuitorilor și Tranziția economică, digitală, energetică și inovarea în serviciul dezvoltării durabile. Discuţiile vor permite o analiză a politicilor publice ale dezvoltării urbane durabile, precum a relației dintre colectivităţi, locuitori și teritoriu; în acelaşi timp ele vor pune în evidenţă inițiativele inovatoare şi exemplele de bune practici, stimulând schimbul de idei între cei sunt preocupați de viitorul orașelor.

Întâlnirile Europene din Transilvania sunt organizate, din 2010, prin parteneriate cu autoritățile locale, universități, asociații locale și companii franceze și românești. Evenimentul reunește, timp de trei zile, decidenți locali, reprezentanți de înalt nivel din mediul de afaceri, cadre universitare și reprezentanți ai societății civile în jurul unei teme legate de dezvoltarea teritorială în Europa. 

Bazându-se pe publicul local și pe acțiunile întreprinse în cadrul cooperării bilaterale, Întâlnirile Europene din Transilvania intenționează să stimuleze dezbaterea, să faciliteze crearea de legături și să pună în valoare proiectele desfășurate la nivel local.

Partenerii evenimentului sunt: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,  Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Alba Iulia, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Muzeul Museikon din Alba Iulia și Media Image Factory, agenție de comunicare specializată în dezvoltarea proiectelor sociale și culturale. Partener media: RFI România

Pentru acreditări, contacte de presă, programări de interviuri și/sau reportaje, vă rugăm să luați legătura cu Andrei Popov, responsabilul de comunicare al Institutului Francez din București (presă naţională), şi cu Raluca Mateiu, responsabilă de comunicare a Institutului Francez din Cluj-Napoca – raluca.mateiu@institutfrancais.ro (presă locală).

Rencontres européennes de Transylvanie
Villes durables
 
Le développement de nos communautés devrait être durable, mais comment le faire concrètement ? Plus de 130 participants, issus de toutes les sphères sociales et d’activité, ainsi que 30 experts en administration publique de Roumanie, France et Pologne, débattront des réponses possibles à cette question, de même que des solutions à envisager, dans le cadre des 8èmes Rencontres Européennes de Transylvanie (RET), qui se tiennent le 14 mars à  Cluj-Napoca et les 15 et 16 mars 2018 à Alba Iulia. 

Parmi les invités de marque qui prendront la parole à cette occasion figurent Mme Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie, M. Ciprian Roșca, secrétaire d’Etat dans le cadre du ministère roumain du Développement régional et de l’Administration publique, M. Emil Boc, maire de Cluj-Napoca, M. Mircea Hava, maire d’Alba Iulia, M. Ioan Popa, maire de Reşiţa, Mme Alicja Pawlowksa, cheffe du Département pour les projets de l’UE et la gestion de la mobilité de la municipalité de Gdynia (Pologne) et M. Hervé Boisguillaume, directeur du projet « Ville durable », au sein de la direction pour les Affaires européennes et internationale agissant sous l’autorité commune du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires de France. 

Les Rencontres européennes de Transylvanie sont organisées par l’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut français de Roumanie - antenne de Cluj. Elles sont structurées autour de la thématique Villes durables, un sujet longuement discuté en France et d’actualité pressante en Roumanie, étroitement lié au développement local.

Les représentants d’une vingtaine de collectivités territoriales roumaines de toute taille (depuis les départements jusqu’aux villages) comptent parmi les participants qui discuteront en réunion plénière et dans le cadre de 10 ateliers trois grands sujets: Démarches et processus de gouvernance pour une ville qui devient durable; Ville durable: priorité pour une vie meilleure et la qualité de vie de ses habitants et La transition économique, numérique, énergétique et l’innovation au service du développement durable. Les pourparlers devraient déboucher sur une analyse des politiques publiques en matière de développement urbain durable ainsi que de la relation entre collectivités, habitants et territoire ; dans le même temps, ils mettront en exergue les initiatives novatrices et les exemples de bonnes pratiques et dynamiseront l’échange d’idées entre tous ceux que l’avenir des villes ne laisse pas indifférents.

Les Rencontres européennes de Transylvanie sont organisées depuis 2010, en partenariat avec des collectivités territoriales, des universités, des associations et des compagnies françaises et roumaines. Trois jours durant, elles réunissent des responsables locaux, de hauts représentants du milieu des affaires, professeurs des universités et des représentants de la société civile autour d’une thématique liée au développement territorial en Europe. 

S’adressant directement au public local et mettant en avant les actions entreprises dans le cadre de la coopération bilatérale, les Rencontres européennes de Transylvanie visent à dynamiser le débat social, à faciliter les contacts et à mettre en exergue les projets entrepris au niveau local.

Les partenaires de l’événement : le ministère du Développement régional et de l’Administration publique de Roumanie, la municipalité de Cluj-Napoca, la municipalité d’Alba Iulia, l’Université technique de Cluj-Napoca, l’Université « 1 Decembrie 1918 » d’Alba Iulia, le Musée Museikon d’Alba Iulia et Media Image Factory, agence de communication spécialisée en développement de projets sociaux et culturels. Partenaire média: RFI România.

Pour des accréditations, contacts presse, programmation d’interviews et de reportages, veuillez contacter Andrei Popov, chargé de communication de l’Institut français de Bucarest (presse nationale) et Raluca Mateiu, chargée de mission culture et communication de l’Institut français de Cluj-Napoca – raluca.mateiu@institutfrancais.ro (presse locale).

 

Tag-uri Nume: