26 mai 2022

Programul Interreg dintre România şi Ungaria

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Au fost selectate obiectivele de politică ale viitorului Programul Interreg dintre România şi Ungaria

Luni, 14 iunie 2021, Comitetul de Programare (CP) al Programului Interreg dintre România şi Ungaria, pentru perioada 2021-2027, a aprobat selectarea obiectivelor de politică (PO) şi a obiectivului specific Interreg (ISO), care urmează să fie finanţate în următoarea perioadă de programare.

Decizia a fost luată pe baza scenariilor propuse de experţii în programare. Strategia Programului şi logica de intervenţie, precum şi secţiunile relevante ale Programului Interreg au fost pregătite în baza principalelor concluzii rezultate din Analiza Teritorială aprobată, îmbogăţită cu contribuţii calitative valoroase din partea tuturor părţilor interesate, obţinute ca urmare a atelierelor de lucru privind Evaluarea Impactului Teritorial, organizate în luna aprilie. De asemenea, documentele au fost revizuite după şedinţa pregătitoare CP, din 8 iunie. În urma discuţiilor, membrii CP au decis să finanţeze:
– PO 2 – o regiune transfrontalieră mai verde, prin următoarele obiective specifice:
– promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor şi a rezilienţei în urma dezastrelor (RSO 2.4);
– romovarea energiei din surse regenerabile (RSO 2.2);
– dezvoltarea biodiversităţii, a infrastructurii verzi în mediul urban şi reducerea poluării (RSO 2.7).
– PO 4 – o regiune transfrontalieră mai socială, prin următoarele obiective specifice:
– asigurarea accesului egal la asistenţă medicală şi promovarea rezilienţei sistemelor de sănătate, inclusiv a asistenţei medicale primare, şi promovarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională la cea familială şi comunitară (RSO 4.4);
– consolidarea rolului culturii şi turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială şi inovarea socială (RSO 4.5).
– ISO 1 – o mai bună guvernanţă în materie de cooperare, prin următoarele obiective specifice:
– consolidarea eficacităţii administraţiei publice prin promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni, actorii societăţii civile şi instituţii, în special în vederea soluţionării obstacolelor juridice şi de altă natură din regiunile de frontieră;
– consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice, în special a celor mandatate să gestioneze un anumit teritoriu, şi a părţilor interesate;
– consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acţiunilor interpersonale (people-to-people).

Decizia de a aproba Strategia Programului şi logica de intervenţie a fost luată prin consens. De asemenea, au fost aprobate secţiunile 1.1 – Aria Programului, 1.2 – Strategia comună a Programului şi 1.3 – Justificarea selectării OP (inclusiv obiectivele specifice aferente) ale Programului Interreg.

Următorii paşi în pregătirea Programului vizează lansarea procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA), realizarea unui sondaj în rândul potenţialilor beneficiari pentru a dezvolta cadrul de performanţă al Programului şi elaborarea/finalizarea a diferite documente legate de procesul de programare.

***

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile.
Programul dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Zona eligibilă a Programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş din România şi, respectiv, judeţele Bekes, Csongrad-Csanad, Hajdu-Bihar şi Szabolcs-Szatmar-Bereg din Ungaria.