6 decembrie 2021

Programul Interreg IPA III de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2021-2027

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Joi, 3 iunie, în cadrul Grupului de lucru aferent perioadei de programare 2021-2027, a fost aprobată versiunea finală a Programului Interreg IPA III România-Serbia, care urmează a fi transmisă Comisiei Europene după publicarea Regulamentelor europene aplicabile.

În cadrul acestei întâlniri, care s-a desfăşurat în format online, au fost discutate atât aspecte privind procesul de programare, cât şi metodologiile privind utilizarea costurilor simplificate pentru pregătirea şi finalizarea proiectelor.

Cu un buget total de 85.586.031 euro, din care 72.748.124 euro fonduri UE, Programul INTERREG IPA III România-Serbia va finanţa proiecte privind protecţia mediului şi adaptările la schimbările climatice, sănătate şi educaţie, turism şi cultură şi managementul frontierei.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituţională, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a organizat consultări cu actorii-cheie, în cadrul unor întâlniri de lucru organizate în aria Programului.

De asemenea, toate documentele de interes public referitoare la următorul Program sunt publicate pe site-ul www.romania-serbia.net, instituţiile interesate fiind invitate în continuare să formuleze propuneri sau observaţii.