25 iunie 2022

Programul Interreg IPA România-Serbia a fost transmis spre aprobare Comisiei Europene

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ieri, 3 martie 2022, a fost transmis spre aprobare, Comisiei Europene, primul program cu finanţare europeană pentru care România îndeplineşte rolul de Autoritate de Management, în cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027.

Astfel, Programul Interreg IPA România-Serbia 2021-2027 a fost oficial transmis spre aprobare către Comisia Europeană. Imediat după aprobare, Comitetul de Monitorizare va aproba documentele necesare lansării primului apel pentru propuneri de proiecte.

În perioada 2021-2027, România este Autoritate de Management pentru Programul Interreg IPA România-Serbia 2021-2027, care va avea un buget total de 87.725.681 euro şi va finanţa proiecte privind protecţia mediului şi adaptările la schimbările climatice, sănătate şi educaţie, turism şi cultură, respectiv managementul frontierei.

Finanţarea pentru aceste priorităţi va fi de 85% din Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA III), 13% va fi cofinanţarea naţională, asigurată de către statul român, iar contribuţia proprie va fi de 2% pentru beneficiarii români. Beneficiarii sârbi vor asigura cofinanţarea de 15% integral din contribuţia proprie.
În aria eligibilă a acestui program sunt cuprinse trei judeţe din România (Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi), precum şi şase districte din Serbia (Severno Banatski, Srednje Banatski, Juzno Banatski, Branicevski, Borski şi Podunavski).

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituţională, începând cu luna octombrie 2019, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a organizat consultări cu actorii-cheie din aria Programului şi a postat pe site-ul www.romania-serbia.net, pentru consultare publică, toate documentele aferente procesului de programare.