26 octombrie 2021

Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027: a patra întâlnire a Comitetului Comun de Programare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În data de 27 mai 2021, s-a desfăşurat, în format virtual, cea de-a patra întâlnire a Comitetului Comun de Programare, în vederea pregătirii viitorului Program Interreg NEXT Bazinul Mării Negre aferent perioadei de programare 2021-2027, pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este Autoritate de Management.

Reprezentanţii celor nouă state participante în Program (Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Rep. Moldova, România, Fed. Rusă, Turcia şi Ucraina) şi ai Comisiei Europene au discutat concluziile rundei a doua de consultări derulate pe parcursul lunilor martie – aprilie 2021 cu actorii interesaţi din statele participante, cu privire la tipurile de activităţi care vor fi finanţate în cadrul viitorului Program.

De asemenea, în cadrul reuniunii au fost discutate oportunitatea de a finanţa proiecte prin intermediul fondului pentru proiecte mici, proiecte cu volum financiar limitat şi proiecte de importanţă strategică, continuitatea activităţii Secretariatului Comun pentru viitorul Program în acelaşi cadru organizatoric şi aspecte referitoare la procesul de evaluare strategică de mediu a Programului.

În urma discuţiilor din cadrul reuniunii s-au agreat tipurile de activităţi care ar putea fi finanţate în cadrul viitorului Program, finanţarea proiectelor cu volum financiar limitat şi exercitarea în continuare a rolului de Secretariat Comun de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est din România. În ceea ce priveşte proiectele de importanţă strategică, concluzia reuniunii a fost că, pentru a se asigura un proces transparent prin implicarea a cât mai multor entităţi relevante în toate statele partenere, dar şi pentru a preîntâmpina eventualele riscuri ce ar putea afecta un proces de selecţie într-o perioadă limitată de timp, până la transmiterea programului de cooperare la Comisia Europeană, este oportun ca discuţia să fie reluată după aprobarea acestuia, pentru finanţarea unor proiecte fanion (flagship projects).

* * *

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistenţă financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare teritorială europeană, precum şi pentru cooperarea cu statele terţe.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituţională, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va continua să organizeze, pe parcursul anului 2021, consultări cu actorii-cheie din aria Programului. De asemenea, toate documentele de interes public referitoare la viitorul Program de cooperare în Bazinul Mării Negre 2021-2027 sunt publicate pe site-ul www.blacksea-cbc.net, în secţiunea dedicată www.blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/.