14 august 2022

Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027: A treia întâlnire a Comitetului Comun de Programare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În data de 25 februarie 2021, s-a desfăşurat, în format virtual, cea de-a treia întâlnire a Comitetului Comun de Programare, în vederea pregătirii viitorului Program Interreg NEXT Bazinul Mării Negre aferent perioadei de programare 2021-2027. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este Autoritate de Management pentru acest program.

Reprezentanţii celor nouă state participante în Program (Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Rep. Moldova, România, Fed. Rusă, Turcia şi Ucraina) şi ai Comisiei Europene au discutat concluziile consultărilor derulate pe parcursul lunii februarie 2021 cu actorii interesaţi din statele participante cu privire la Analiza Teritorială a ariei eligibile a Programului.

Pe baza acestor concluzii, luând în considerare dispoziţiile din noua propunere de regulament Interreg referitoare la concentrarea tematică şi în urma analizei nevoilor şi potenţialului de dezvoltare al ariei, s-au agreat Obiectivele de Politică (OP) şi Obiectivele Specifice (OS) care vor fi finanţate în cadrul viitorului Program:

– OP 1 – O Europă şi o Vecinătate mai competitive şi mai inteligente (A more competitive and smarter Europe and its Neighbourhood) cu un OS: OS 1 – dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor de cercetare şi inovare şi adoptarea tehnologiilor avansate;

– OP 2 – O Europă şi o Vecinătate mai ecologice – cu emisii reduse de carbon şi în tranziţie către o economie netă de carbon zero – şi mai reziliente (A greener, low-carbon transitioning towards a net zero carbon economy and resilient Europe and its Neighbourhood) cu două OS: OS 4 – promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea riscului de dezastre, ţinând cont de abordările bazate pe ecosisteme şi OS 7 – îmbunătăţirea protecţiei şi conservării naturii, a biodiversităţii şi a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane şi reducerea tuturor formelor de poluare.

De asemenea, în cadrul reuniunii au fost discutate modul în care se va desfăşura etapa a doua a procesului de consultare a actorilor interesaţi din statele participante, începând cu luna martie 2021, cu privire la domeniile de intervenţie şi tipurile de activităţi care vor fi finanţate în cadrul viitorului Program.

*** În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistenţă financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare teritorială europeană, precum şi pentru cooperarea cu statele terţe.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituţională, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va organiza pe parcursul anului 2021 consultări cu actorii-cheie din aria Programului. De asemenea, toate documentele de interes public referitoare la viitorul Program de cooperare în Bazinul Mării Negre 2021-2027 sunt publicate pe site-ul www.blacksea-cbc.net în secţiunea dedicată www.blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/.