Publicat: 19 Iunie, 2020 - 13:43
Share

În cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei din România, în calitate de Autoritate de Management, a semnat două noi contracte de finanţare, aferente Apelului 3 deschis, pentru proiectele ROHU359 şi ROHU421.

Proiectele au o valoare totală de 10.123.038,88 de euro, din care 4.772.421,85 de euro reprezintă finanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Alocarea fondurilor FEDR este de 3.385.605,26 de euro pentru beneficiarii români, respectiv 1.386.816,59 de euro pentru beneficiarii maghiari.

Proiectele contractate se încadrează în Prioritatea de investiţii 8/b, susţinând creşterea eficientă a ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătăţirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice.

Detalii privind proiectele nou contractate sunt disponibile aici
https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2020/06/ROHU-359-si-421-RO.pdf