Publicat: 15 Martie, 2014 - 08:00
Share

Ediţia din acest an a tradiţionalei manifestări "Luna Plantării Arborilor" organizată de Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA se desfăşoară între 15 martie şi 15 aprilie şi include o mare varietate de activităţi - de la cele practice - plantări în diferite perimetre - până la cele ştiinţifice.

AMOS NEWS prezintă programul acţiunilor:

 

PROGRAM CADRU al principalelor manifestări şi acţiuni organizate sub egida „LUNII PLANTĂRII ARBORILOR” - ediţia 2014

Nr

crt

Data/

Perioada

Acţiunea/ Manifestarea

Loc de desfăşurare

Organizatori

1

17 martie 2014

•Marcarea debutului „LUNII PLANTARII ARBORILOR”- printr-o acţiune de plantare într-un şantier de împădurire, cu participarea mass-media şi a unor ONG-uri de profil.

• Conferinţa de presă a Directorului General al RNP-Romsilva.

-Direcţia Silvică Dâmboviţa -Direcţia Silvică Giurgiu

-Direcţia Silvică Ilfov

-    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -RNP- Romsilva;

-Direcţia Silvică Dâmboviţa -Direcţia Silvică Giurgiu

-    Direcţia Silvică Ilfov

2

21 martie 2014

•Simpozion dedicat marcării celei de-a II-a ediţii a „ZILEI INTERNAŢIONALE A PĂDURILOR”

•Şedinţa Consiliului Ştiinţific Consultativ al RNP-Romsilva

Sediul RNP- Romsilva

Sala „Marin Drăcea”

-RNP- Romsilva; -Federaţia pentru apărarea Pădurilor;

- Consiliul Ştiinţific Consultativ al RNP- Romsilva

3

28martie

2014

08 aprilie 2014

Videoproecţie şi expunere pe tema: „ PĂDUREA, IZVOR DE SĂNĂTATE”

-Sediul RNP- Romsilva Sala Marin Drăcea”

-Sediul Casei Corpului Didactic Ilfov - Loc. Brăneşti

Asociaţia „ Ecologie - Sport - Turism”;

-R.N.P. - Romsilva;

-Direcţia Silvică Ilfov -Colegiul Silvic Brăneşti

4

27 martie-15 aprilie 2014

Expoziţia de filatelie tematică „Sădirea Arborilor”-2014 - ediţia a XV - a (Vernisajul expoziţiei, în ziua de 27.03.a.c.)

-Sediul R.N.P. - Romsilva

-R.N.P.Romsilva;

- Asociaţia Filatelicilor Bucureşti;

-Clubul Silvic Brăneşti

5

05-06 aprilie 2014

Concursul „TROFEUL PĂDURII”(a X a ediţie)- întreceri de turism sportiv (drumeţie, montană, orientare turistică, alpinism), cu 60 participanţi, elevi.

-Parcul Naţional Cozia

-Asociaţia „Ecologie - Sport Turism”;

- R.N.P. - Romsilva; Administratia Parcului Naţional Cozia

6

10 aprilie 2014

LA PLANTAT PUIEŢI CU... „ ARBORII BĂTRÂNI” - Acţiune de împădurire cu reprezentanţii pensionarilor silvici

-Direcţia Silvică Brăila

-APSR

-RNP -Romsilva -DS Brăila

7

08-11 aprilie 2014

Desfăşurarea concursului profesional pentru meseria „Silvicultor”, cu elevii grupurilor şcolare silvice (Brăneşti, Braşov, Campulung Moldovenesc, Gurghiu, Năsăud, Timişoara)

-Grupul Şcolai „PĂDUREA VERDE” Timişoara

-RNP - Romsilva;

- G.S.S. Timişoara Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş -Direcţia Silvică Timiş

8

15 martie- 15 aprilie 2014

Acţiuni de împădurire şi conferinţe pe tema PĂDURII, cu elevi şi cadre didactice, din şcoli şi licee din Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.

-Direcţia Silvică Ilfov

- Sediul unor unităţi de învăţământ

-    R.N.P. - Romsilva;

- Direcţia Silvică Ilfov

-Unităţi de învăţământ.

9

15 martie - 15 aprilie 2014

Acţiuni de împădurire a unor terenuri din fondul forestier administrat de către regie şi din afara acestuia, cu participarea cetăţenilor, în special a copiilor, tinerilor şi pensionarilor.

-Şantiere

amenajate special în acest scop, în toate judetele

-RNP-Romsilva; -Direcţiile silvice -Ocoalele silvice; -Unităţi de învăţămant; -ONG-uri de profil

10

15 martie - 15aprilie 2014

Participarea reprezentanţilor regiei, la acţiuni şi manifestari dedicate „Lunii Plantării Arborilor”, organizate de alte instituţii sau de catre ONG- uri, la nivel naţional şi local.

-Locaţiile vor fi stabilite, de către organizatori, de comun acord cu unităţile Romsilva

-Instituţiile organizatoare; -RNP - Romsilva; -Direcţiile silvice; -Ocoalele silvice;

11

15 martie - 15 aprilie 2014

Lansarea unor lucrari reprezentative în domeniul silviculturii, apărute în ultima perioadă şi aniversarea unor personalităţi din domeniul silviculturii.

-Sediul Societăţii „Progresul Silvic”; -Sediile unor direcţii silvice şi al unor instituţii de nvăţământ silvic

-RNP-Romsilva; -Societatea „Progresul Silvic”

-Unităţi de învăţămant silvic

12

15 martie - 15 aprilie 2014

Furnizarea de către unităţile RNP- Romsilva, contracost la peţuri avantajoase, de material săditor, pentru persoanele fizice şi juridice interesate în plantarea unor arbori sau în împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistenţei tehnice gratuite, din partea personalului silvic.

-In toate judeţele ţării

-RNP- Romsilva -Direcţiile silvice -Ocoalele silvice;