25 iunie 2022

Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation – ROMANIA”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Guvernul României a aprobat miercuri, 25 mai a.c., memorandumul propus de Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului Constantin-Daniel Cadariu privind încadrarea schemelor de ajutor de minimis – Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation – ROMANIA”,

Programul naţional multianual de microindustrializare, Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii – în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) va lansa începând cu luna iunie 2022, conform programului de guvernare, primele patru scheme de ajutor de minimis aferente programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, instituite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu completările ulterioare, măsuri finanţate de la bugetul de stat, repectiv:
– Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation – ROMANIA” (buget de 520 mil lei);
– Programul naţional multianual de microindustrializare (buget de 50 mil lei);
– Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (buget de 50 mil lei);
– Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (buget de 157 mil lei).

Cele patru programe au ca rezultate aşteptate creşterea numărului IMM-urilor nou înfiinţate, creşterea numărului IMM-urilor beneficiare de finanţări, în special în domeniile care aduc plus-valoare în economia naţională, creşterea numărului locurilor de muncă nou create şi menţinute cel puţin până în 2024, creşterea gradului de digitalizare a companiilor româneşti, precum şi dobândirea de cunoştinţe antreprenoriale în rândul acţionarilor/asociaţilor români, creşterea tehnologiilor noi, inovative, folosite în procesele de producţie/comerţ/servicii şi inserarea în mediul de afaceri a brevetelor de invenţie ce pot face obiectul unui transfer tehnologic. Totodată, programele urmăresc inserarea pe piaţa muncii a absolvenţilor/şomerilor/refugiaţilor ucrainieni/persoanelor defavorizate sau celor cu dizabilităţi, dar apte de muncă, inserarea în sistemul antreprenorial al românilor care se întorc din diaspora şi creşterea numărului de femei antreprenor şi stimularea antreprenoriatului în rândul femeilor.

Metodologiile de implementare a primelor 3 programe au fost puse în consultare publică, urmând ca metodologia pentru dezvoltarea programului destinat antreprenoriatului în rândul femeilor să fie publicată în cel mult 2 săptămâni. Documentele finale vor fi comunicate pe pagina ministerului cu cel puţin 5 zile înainte de lansarea şi deschiderea apelului pe platforma IMM RECOVER.

Biroul Comunicare şi Protocol
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti

Credii foto Gabriel Petrescu