Publicat: 25 Mai, 2017 - 20:20

FNGCIMM înregistrează în această perioadă, un maxim istoric al cererilor de garanții acordate prin Programul Prima Casă, în fiecare zi, fiind primite în medie 600 de noi solicitări. 
 
Acest fapt ne determină să adoptăm unele măsuri suplimentare, menite să accelereze procesul de analiză, pentru a răspunde cât mai prompt necesității de a aproba un volum mult mai mare de solicitări de garantare pe care le primim în această perioadă.  

“Ne luăm angajamentul de a derula în continuare cu profesionalism programul Prima Casă, astfel ca principalele sale avantaje - gradul mare de accesibilitate și simplitatea procedurilor de acordare - să rămână în continuare trăsăturile definitorii, care au făcut din Prima Casă un program atât de apreciat și de iubit de români”, a declarat domnul Dumitru Nancu, președinte, director general FNGCIMM.  
Pentru a răspunde nevoilor clienților noștri și pentru a accelera fluxul operațional de acordare a garanțiilor, conducerea FNGCIMM a decis implementarea următoarelor măsuri:

1. Extinderea programului normal de lucru al echipelor operationale, pe o perioadă de timp suficientă pentru a asigura un flux mai rapid de analiză;
2.  Menținerea programului normal de lucru în perioada de mini-vacanță, din perioada 1-5 iunie, inclusiv în zilele de week-end (3-4 iunie 2017); 
3. Suplimentarea în continuare, a numărului de angajați pe măsura nevoilor etapelor procesului de analiză.

Intenția noastră este să asigurăm un flux dinamic, să acceleram ritmul de acordare și să menținem  comunicarea deschisă cu clienții și partenerii noștri bancari, în toate etapele procesului de acordare a garanțiilor FNGCIMM. 

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. 
FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României. 
Garanţia FNGCIMM  SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator. 
FNGCIMM  SA - IFN colaborează cu  30 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM  SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci. 
FNGCIMM  SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociație ce reunește peste 40 de fonduri de garantare și contragarantare din 22 de țări europene și Turcia), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.