Publicat: 29 Decembrie, 2015 - 16:29

În noaptea de Anul Nou 2016 (31.12.2015/01.01.2016), Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) va asigura circulaţia călătorilor pe două linii de tramvai şi 16 linii de autobuz.

Astfel, vor funcţiona pe întreg parcursul nopţii traseele care converg spre zona centrală (N102, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N114, N115, N116, N117, N119, N121),  precum şi liniile de tramvai 1  şi 41. Intervalul de succedare va fi de 30 de minute pentru tramvaie şi de 40 de minute pentru autobuze.

Linia 1 de tramvai va circula pe inelul central al oraşului, pe traseul Str. Şura Mare, Sos. Giurgiului, Piaţa Eroii Revoluţiei, Calea Şerban Vodă, Bd. Gheorghe Şincai, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, Şos. Mihai Bravu, Şos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Nicolae Titulescu, Pasaj Basarab, Şos. Orhideelor, Bd. Vasile Milea, Bd. Timişoara, Şos. Progresului, Str. Dr. Constantin Istrate, Şos. Viilor, Şos. Olteniţei, cu revenire la Str. Şura Mare.

Tramvaiele de pe linia 41 vor asigura transportul călătorilor între staţiile Piaţa Presei Libere – Ghencea, pe traseul Bd. Expozitiei, Bd. Mărăşti, Bd. Mareşal Alexandru Averescu, Str. Turda, Pasajul Grant, Şos. Crangaşi, Str. Virtuţii, Str. Lujerului, Str. Braşov, Bd. Ghencea şi retur.
În zilele de 1 şi 2 ianuarie 2016, RATB va funcţiona cu un parc de vehicule redus, corespunzător unei zile de duminică.

 

TRASEELE LINIILOR DE AUTOBUZ CARE VOR FUNCŢIONA ÎN NOAPTEA DE ,,ANUL NOU 2016’’
NR.
CRT. LINIA TERMINAL 1 TERMINAL 2 TRASEUL
AUTOBUZE
1 N102 Piata Unirii 2 Granitul Piata Unirii (Aleea II), Bd. I. C. Bratianu, Piata Universitatii, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu,
Sos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasa, Bd. Pierre de Coubertin, Sos. Iancului, Sos. Pantelimon
2 N104 Piata Unirii 4 Faur
Bd. I. C. Bratianu, Str. Halelor, Aleea III, Aleea II, Bd. I. C. Bratianu, Str. Halelor, Aleea III, Aleea
II, Bd. Unirii, Bd. Burebista, Calea Dudeşti, Şos. Mihai Bravu, Str. Baba Novac, Bd. Nicolae
Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918.
3 N105 Piata Unirii 4 Vulcan Berceni
Bd. I. C. Bratianu, Str. Halelor, Aleea III, Aleea II, Splaiul Unirii (malul drept), pod Timpuri Noi,
Bd. Gheorghe Sincai, Bd. Tineretului, Piata Sudului, Bd. Alexandru Obregia, Bd. Metalurgiei, Str.
Dumitru Brumarescu, cu intoarcere pe Str. Dumitru Brumarescu, Bd. Metalurgiei, Bd. Alexandru
Obregia, Piata Sudului, Bd. Tineretului, Bd. Gheorghe Sincai pod Timpuri Noi, Splaiul Unirii
(malul stang), Bd. Marasesti, Bd. Dimitrie Cantemir.
4 N106 Piata Unirii 4 Bd. Alexandru
Obregia
Bd. I. C. Bratianu, Str. Halelor, Aleea III, Aleea II, Bd. I. C. Bratianu, Str. Halelor, Aleea III, Aleea II, Bd.
Dimitrie Cantemir, Calea Serban Voda, Piata Eroii Revolutiei, Sos. Oltenitei, Piata Sudului, Sos. Berceni,
Str. Ion Iriceanu, pâna la intersectia cu Sos. Oltenitei apoi Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Magurele.
5 N107 Piata Unirii 4 C.F.R. Progresul Bd. I. C. Bratianu, Str. Halelor, Aleea III, Aleea II, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Marasesti, Bd. Dr.
Constantin Istrate, Sos. Viilor, Piata Eroii Revolutiei, Sos. Giurgiului.
6 N108 Piata Unirii 2 Pasaj Colentina
Piata Unirii (Aleea II), Bd. I. C. Bratianu, Piata Universitatii, Bd. Carol I, Cal. Moşilor, Şos. Mihai Bravu,
Bd. Ferdinand, Bd. Garii Obor, Str. Baicului, Str. Dumitru Slugeru, Str. Heliade intre Vii, Str. Doamna
Ghica, Sos. Colentina.
7 N109 Piata Unirii 4 Republica Bd. I. C. Bratianu, Bd. Corneliu Coposu, Calea Calarasilor, Bd. Basarabia.
8 N110 Piata Unirii 2 Cartier 16
Februarie
Piata Unirii (Aleea II),Bd. I.C.Bratianu, Str. Halelor, Splaiul Independentei, Bd. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar,
Sos. Pandurilor, Bd. Geniului, Bd. Timisoara, Sos. Virtutii, Sos. Ciurel, Str. Petre Popovat, Bd.
Constructorilor, Calea Giulesti cu intoarcere pe Calea Giulesti, Bd. Constructorilor, Sos. Virtutii, Bd.
Timisoara, Str. Razoare, Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Cal. Plevnei, Str.
Vasile Parvan, Podul B.P.Hasdeu, Splaiul Independentei, Aleea III, Aleea II.