30 iunie 2022

Programul România-Republica Moldova: Proiecte transfrontaliere de peste 62 de milioane de euro, în derulare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Vineri, 10 decembrie 2021, a avut loc, on-line, întâlnirea anuală a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, pentru care MDLPA este Autoritate de Management. În cadrul programului se află în derulare 78 de proiecte, cu o valoare de 62 de milioane de euro, fonduri europene.

Reprezentanţii celor două state partenere în această structură au analizat stadiul contractării şi implementării proiectelor şi au fost stabilite măsuri pentru a accelera implementarea proiectelor contractate în cadrul Programului. De asemenea, au fost prezentate câteva dintre rezultatele obţinute de proiecte deja finalizate.

În prezent, se derulează 78 de proiecte, dintre care 4 proiecte mari de infrastructură, 59 de proiecte de tip SOFT (proiecte care nu includ componenta de infrastructură sau au o componentă de infrastructură mai mică de 1 milion de euro) şi 15 proiecte HARD (care au o componentă de infrastructură mai mare de 1.000.000 euro pe proiect), totalizând 62 de milioane de euro, fonduri europene, din domeniile educaţiei, sănătăţii, prevenirii şi intervenţiilor în situaţii de urgenţă, infrastructurii de transport şi comunicaţii.

Cele patru proiecte mari de infrastructură finanţate prin Program, care vizează reabilitarea vămilor, dezvoltarea serviciilor de urgenţă în zona de frontieră, îmbunătăţirea infrastructurii de comunicaţii între cele două ţări şi prevenirea şi combaterea criminalităţii, în valoare totală de peste 39 milioane de euro, au înregistrat progrese, dar implementarea lucrărilor trebuie să fie accelerată.

Plăţile efectuate până în prezent pentru proiectele aflate în derulare au o valoare totală de 22,7 milioane de euro.

Context

Comitetul Comun de Monitorizare este format din reprezentanţi ai autorităţilor locale, regionale şi centrale din statele participante la program. Fiecare ţară participantă are drepturi egale de vot, indiferent de numărul reprezentanţilor desemnaţi. Comitetul Comun de Monitorizare urmăreşte desfăşurarea programului, examinează toate problemele care afectează performanţa acestuia, având posibilitatea de a emite recomandări către Autoritatea de Management în ceea ce priveşte implementarea. Comitetul Comun de Monitorizare aprobă criteriile de selecţie a proiectelor şi este responsabil de procedurile de evaluare şi selecţie aplicabile proiectelor care urmează să fie finanţate prin program.

Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate. Alocarea financiară a Uniunii este de 81 milioane de euro. Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova şi va contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE care se învecinează.

Toate informaţiile privind Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, apelurile de proiecte lansate şi informaţiile utile beneficiarilor de finanţare pot fi consultate pe web site-ul dedicat programului, www.ro-md.net.