29 iunie 2022

Programul „Şcoală după şcoală din Sectorul 5”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Inaugurare complex construcţii modulare al Şcolii nr. 125

Programul „Şcoală după şcoală din Sectorul 5”

Proiectul Regenerare Urbană Amurgului, Cod SMIS 128464.
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Umană

Azi a continuat programul de recepţie şi inaugurare a investiţiilor din Sectorul 5 al municipiului Bucureşti de către Primarul Sectorului 5 Cristian Victor – Popescu Piedone. De această dată finanţările sunt din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Capacitate Umană – POCU pentru proiectul Regenerare Urbană Amurgului, Cod SMIS 128464.

Cu această ocazie a fost inaugurat complexul de construcţii modulare aflat pe teritoriul Şcolii nr. 125 din Sectorul 5, investiţie ce extinde programul Şcoală după şcoală din Sectorul 5 al municipiului Bucureşti.

Astfel, s-au achiziţionat 4 containere modulare, fiecare container fiind compus din sală de clasă cu posibilitatea de compartimentare în două spaţii şi toalete. Containerele sunt dotate corespunzător cu mobilierul necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii. 3 din cele 4 containere vor fi dotate cu kit-uri educaţionale pentru învăţământul primar şi gimnazial constând în materiale didactice de tip: truse matematice, truse pentru ştiinţe, atlase, dicţionare, planşe demonstrative, jocuri logice, jocuri de dezvoltare a creativităţii, truse de arte plastic, materiale sportive etc. Cel de-al 4-lea container este laborator de informatică dotat cu 20 calculatoare, 1 multifuncţională şi 1 videoproiector.

Având în vedere bugetul proiectului, valoarea totală a achiziţiei de containere şi dotarea acestora, este formată din 209.440,00 lei cu TVA din cadrul proiectului Regenerare Urbană Amurgului, iar restul valorii fiind suportată din bugetul local. Bugetul total al proiectului este de 17,368,425.50 lei, fonduri nerambursabile.

Primăria Sectorului 5 a asigurat prin intermediul proiect mai sus menţionat, activitatea A2.1 Organizarea şi desfăşurare programului Şcoală după şcoală, crearea condiţiilor necesare derulării activităţilor asumate prin cererea de finanţare.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanţi ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată Amurgului, identificată pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, oferind măsuri complexe pentru un număr total de 300 de persoane, copii şi adulţi, în vederea creşterii accesului şi participării la educaţie, soluţionării problemei studiilor/formării profesionale şi a ocupării, îmbunătăţirii condiţiilor de locuire, creşterii accesului la servicii sociale şi îmbunătăţirii stării de sănătate generale a populaţiei.

„Împreună facem imposibilul, posibil”

Sursa foto: Primăria Sectorului 5