Publicat: 2 Decembrie, 2014 - 18:29

PROGRAMUL ZILEI de miercuri, 3 decembrie 2014

9:00 - 10:30 Declaraţii Politice

 10:30 - 13:00 Lucrări în PLENUL SENATULUI

  • Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

LUCRĂRI ÎN PLEN

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

 

Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 8 – 13 decembrie 2014
 

 

 

 

II.   Iniţiative legislative 

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

 

Iniţiative rămase nedezbăute în şedinţa plenului Senatului din 2 decembrie 2014.
 

 

2

L353/02.06.2014

Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

 

3

L365/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

4

L366/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

5

L462/09.09.2014

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

6

L354/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

7

L364/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Zonei Libere Sculeni şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Sculeni".
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

8

L464/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere  
Caracterul legii: ordinară
 

 

9

L358/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

10

L356/02.06.2014

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

11

L362/02.06.2014

Propunerea legislativă privind pensiile ocupaţionale.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

12

L371/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

 

13

L372/02.06.2014

Propunerea legislativă - Legea antreprenorului social.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

14

L466/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                         
                        Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: ordinară
 

 

15

L471/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere  
Caracterul legii: ordinară
 

 

16

L481/09.09.2014

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

17

L474/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială             
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

 

18

L357/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

19

L577/22.09.2014

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(termen de adoptare tacită: 29.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere  
Caracterul legii: ordinară
 

 

20

L476/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

21

L355/02.06.2014

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

22

L361/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

23

L473/09.09.2014

Proiectul  de   lege   privind  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2014   pentru modificarea art. 9         alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări              
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

24

L478/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

25

L475/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni  C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

26

L373/02.06.2014

Propunerea legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

27

L467/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi                      
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

28

L599/18.11.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 10.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

 

29

L482/09.09.2014

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

30

L470/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

31

L525/09.09.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

32

L542/09.09.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

33

L536/09.09.2014

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34 din 19 martie 2008, privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

 

 

 

III.   VOT FINAL

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

L491/09.09.2014

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. – vot final                   
(termen de adoptare tacită: 04.12.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

2

L370/02.06.2014

Propunerea legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice.  – vot final
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

3

L583/22.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.– adoptat de Camera Deputaţilor – prioritate legislativă a Guvernului – vot final
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

4

L494/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004. -prioritate legislativă a Guvernului – vot final 
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru transporturi şi energie         
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

5

L487/09.09.2014

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.  – vot final
(termen de adoptare tacită: 04.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

6

L414/16.06.2014

Propunerea legislativă - Legea zootehniei. - prioritate legislativă a Guvernului – vot pe raport şi vot final
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere                                                                          
Caracterul legii: organică

 

PROGRAMUL ZILEI de miercuri, 3 decembrie 2014

 

 

9:00 - 10:30Declaraţii Politice

 10:30 - 13:00Lucrări în PLENUL SENATULUI

  • Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

LUCRĂRI ÎN PLEN

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

 

Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 8 – 13 decembrie 2014
 

 

 

 

II.   Iniţiative legislative 

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

 

Iniţiative rămase nedezbăute în şedinţa plenului Senatului din 2 decembrie 2014.
 

 

2

L353/02.06.2014

Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

 

3

L365/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

4

L366/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

5

L462/09.09.2014

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

6

L354/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

7

L364/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Zonei Libere Sculeni şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Sculeni".
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

8

L464/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere  
Caracterul legii: ordinară
 

 

9

L358/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

10

L356/02.06.2014

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

11

L362/02.06.2014

Propunerea legislativă privind pensiile ocupaţionale.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

12

L371/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

 

13

L372/02.06.2014

Propunerea legislativă - Legea antreprenorului social.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

14

L466/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                         
                        Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: ordinară
 

 

15

L471/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere  
Caracterul legii: ordinară
 

 

16

L481/09.09.2014

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

17

L474/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială             
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

 

18

L357/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

19

L577/22.09.2014

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(termen de adoptare tacită: 29.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere  
Caracterul legii: ordinară
 

 

20

L476/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

21

L355/02.06.2014

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

22

L361/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

23

L473/09.09.2014

Proiectul  de   lege   privind  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2014   pentru modificarea art. 9         alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări              
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

24

L478/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

25

L475/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni  C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

26

L373/02.06.2014

Propunerea legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

27

L467/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi                      
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

28

L599/18.11.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 10.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

 

29

L482/09.09.2014

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

30

L470/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

31

L525/09.09.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

32

L542/09.09.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

33

L536/09.09.2014

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34 din 19 martie 2008, privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

 

 

 

III.   VOT FINAL

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

L491/09.09.2014

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. – vot final                   
(termen de adoptare tacită: 04.12.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

2

L370/02.06.2014

Propunerea legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice.  – vot final
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

3

L583/22.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.– adoptat de Camera Deputaţilor – prioritate legislativă a Guvernului – vot final
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

4

L494/09.09.2014

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004. -prioritate legislativă a Guvernului – vot final 
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru transporturi şi energie         
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

5

L487/09.09.2014

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.  – vot final
(termen de adoptare tacită: 04.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

6

L414/16.06.2014

Propunerea legislativă - Legea zootehniei. - prioritate legislativă a Guvernului – vot pe raport şi vot final
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere                                                                          
Caracterul legii: organică