Publicat: 31 Martie, 2015 - 11:47

PROGRAMUL ZILEI de marţi, 31 martie 2015:

 9:00 - 13:00                 – Lucrări în comisiile permanente

 

11.00                           – Şedinţa Birourilor Permanente Reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor

 

13.00 - 15:00                – Pauză

 

15.00 – 18.00                – Lucrări în plenul Senatului României

                                   Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi

 

I.    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

 

II.    Iniţiative legislative 

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

L46/09.02.2015

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

2

L52/09.02.2015

Propunerea legislativă privind reglementarea parteneriatului civil.
 (termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru egalitatea de şanse
                        Raport de respingere
  Caracterul legii: ordinară
 

 

3

L102/23.02.2015

Propunerea legislativă pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.                 (termen de adoptare tacită: 12.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

4

L103/23.02.2015

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 12.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

5

L64/09.02.2015   

Propunerea legislativă  pentru modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 6/2014.                  (termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

6

L105/23.02.2015        

Propunerea legislativă pentru completarea Art. 7 din Legea nr. 60 din 1991 (republicată).
(termen de adoptare tacită: 12.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

7

L690/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                 Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

 

8

L699/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

 

9

L695/24.11.2014   

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică 
 

 

10

L701/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică 
 

 

11

L171/03.03.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

12

L118/10.02.2014

Propunerea legislativă privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor     
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

13

L180/17.03.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

14

L119/10.02.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor        
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

 

15

L502/30.09.2013

Propunerea legislativă privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei publice locale. adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

16

L533/21.10.2013

Propunerea legislativă privind definirea spaţiului rural naţional.  adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

17

L381/10.06.2014

Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

18

L578/22.09.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.  – adoptată de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

19

L242/22.04.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului.    – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

20

L243/22.04.2014

Propunerea legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

21

L350/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

22

L351/02.06.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
– adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

23

L608/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

24

L616/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul Oficial nr. 18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

 

 

 

Lucrări în comisiile permanente

 

 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

Scrisoarea domnului Robert Marius Cazanciuc, ministrul justitiei, prin care transmite cererea Parchetului General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie de incuviintare a efectuarii in continuare a urmaririi penale , retinerii si arestarii preventive a domnului senator Valcov Darius- Bogdan - Sala 5001, etaj 5:
 

10.00-12.30- Studiu dosare;
12.30- audierea domnului senator  Valcov Darius- Bogdan;

 

Punctele 2 - final, de la ora 10.00 la Sala Avram Iancu, nivel P1

 

 

 

 

Comisia pentru cultură şi media – ora 11.00

 

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

Invitați

Rezoluție

1

L113/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 150/13.02.2015

Iniţiatori: Ciuhodaru Tudor - deputat PP-DD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima Cameră sesizată: Camera Deputaților

Rezoluție: Respins de Camera Deputaților

RAPORT

21.4.2015

 

Reglementări:
Reglementează modificarea şi completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului, în vederea introducerii campaniilor de educaţie pentru sănătate în grila de programe a serviciilor media audiovizuale, sub forma unor spoturi medicale cu durata de cel puţin un minut în fiecare oră.

   

 

 

 

Comisia pentru mediu - PALATUL PARLAMENTULUI – SENAT – CORP E3, ETAJ 2, CAMERA 323 – 11.30                                
 

 

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

Invitați

Rezoluție

L112/2015

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi alte măsuri

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: 233/12.03.2015

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 13.03.2015. Termenul se împlinește la data de 05.05.2015.

Rezoluție:

AVIZ
trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 14/04/2015)

 

5.5.2015

Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 13.03.2015.
Termenul se împlinește la data de 05.05.2015.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
reglementează modificarea şi completarea unor acte normative din diferite domenii în scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea unor proiecte viitoare

MMSC
 

 

L567/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 993/15.09.2014

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Andronescu Ecaterina - senator PSD; Badea Leonardo - senator PSD; Belacurencu Trifon - senator PSD; Bodog Florian Dorel - senator PSD; Bota Marius-Sorin-Ovidiu - senator PSD; Bumbu Octavian-Liviu - senator UNPR; Butnaru Florinel - senator PP-DD; Butunoi Ionel-Daniel - senator PSD; Calcan Valentin-Gigel - senator PSD; Chelaru Ioan - senator PSD; Coca Laurenţiu-Florian - senator PSD; Cordoş Alexandru - senator PSD; Corlăţean Titus - senator PSD; Creţu Gabriela - senator PSD; Donţu Ovidiu-Liviu - senator PSD; Dumitrescu Cristian-Sorin - senator PSD; Federovici Doina-Elena - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel - senator PSD; Filip Petru - senator PSD; Firea Gabriela - senator PSD; Frătean Petru-Alexandru - senator PSD; Isăilă Marius Ovidiu - senator Independent; Lazăr Sorin-Constantin - senator PSD; Mazăre Alexandru - senator PSD; Mocanu Victor - senator PSD; Mohanu Nicolae - senator PSD; Mutu Gabriel - senator PSD; Pop Gheorghe - senator PSD; Pop Liviu-Marian - senator PSD; Rotaru Ion - senator PSD; Sârbu Ilie - senator PSD; Toma Ion - senator UNPR; Valeca Şerban-Constantin - senator PSD; Voinea Florea - senator PSD; Adam Ioan - deputat PSD; Arsene Ionel - deputat PSD; Avram Marian - deputat PSD; Axente Ioan - deputat PSD; Bălan Ion - deputat PSD; Baltă Mihai - deputat PSD; Birchall Ana - deputat PSD; Bîrsăşteanu Florică - deputat PSD; Boboc Valentin Gabriel - deputat PSD; Bucur Constantin-Alin - deputat PP-DD; Bucura-Oprescu Simona - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin - deputat PSD; Călin Ion - deputat PSD; Căprar Dorel-Gheorghe - deputat PSD; Chirvăsuţă Laurenţiu - deputat UNPR; Ciocan Dan - deputat PSD; Ciolacu Ion-Marcel - deputat PSD; Covaci Dorel - deputat PSD; Daea Petre - deputat PSD; Delureanu Virgil - deputat PSD; Dima Toader - deputat PSD; Dobre Mircea-Titus - deputat PSD; Drăghici Mircea-Gheorghe - deputat PSD; Drăghici Sonia-Maria - deputat PSD; Dragnea Nicolae-Liviu - deputat PSD; Dumitru Ioana-Jenica - deputat PP-DD; Eparu Ion - deputat PSD; Florea Daniel - deputat PSD; Frăticiu Gheorghe - deputat PSD; Ghiveciu Marian - deputat PSD; Grama Horia - deputat PSD; Harbuz Liviu - deputat PSD; Holban Titi - deputat PNL; Hulea Ioan - deputat PP-DD; Iacoban Sorin-Avram - deputat PSD; Iane Ovidiu-Cristian - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena - deputat PSD; Iordache Florin - deputat PSD; Itu Cornel - deputat PSD; Khraibani Camelia - deputat PSD; Manda Iulian Claudiu - deputat PSD; Marica Petru-Sorin - deputat PSD; Marin Gheorghe - deputat PSD; Marin Laura - deputat PSD; Mîrza Gavril - deputat PSD; Mitrea Manuela - deputat PSD; Mitrea Miron-Tudor - deputat PSD; Mocanu Adrian - deputat PSD; Mocanu Vasile - deputat PSD; Mocioalcă Ion - deputat PSD; Moisii Constantin - deputat PP-DD; Moldovan Carmen Ileana - deputat PSD; Moţ Constantin-Stelian-Emil - deputat PSD; Munteanu Ioan - deputat PSD; Neacşu Marian - deputat PSD; Necula Cosmin - deputat PSD; Nichita Cristina - deputat PSD; Nicolicea Eugen - deputat UNPR; Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae - deputat PSD; Nistor Laurenţiu - deputat PSD; Niţă Constantin - deputat PSD; Niţă Emil - deputat PSD; Nosa Iuliu - deputat PSD; Pană Adriana-Doina - deputat PSD; Pâslaru Florin-Costin - deputat PSD; Peia Ninel - deputat PSD; Petrea Dorin Silviu - deputat UNPR; Petric Octavian - deputat PSD; Plumb Rovana - deputat PSD; Ponta Victor-Viorel - deputat PSD; Popeangă Vasile - deputat PSD; Rădulescu Cătălin-Marian - deputat PSD; Răţoi Neculai - deputat PSD; Roman Gheorghe - deputat PSD; Săvoiu Ionuţ-Cristian - deputat PSD; Şimon Gheorghe - deputat PSD; Smarandache Miron Alexandru - deputat PP-DD; Stan Ioan - deputat PSD; Stanciu Zisu - deputat PSD; Stănescu Alexandru - deputat PSD; Ştefănescu Elena Cătălina - deputat PSD; Steriu Valeriu-Andrei - deputat UNPR; Stragea Sorin Constantin - deputat PSD; Sturzu Mihai-Răzvan - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel - deputat PSD; Tîlvăr Angel - deputat PSD; Tudorie Violeta - deputat PSD; Tudose Mihai - deputat PSD; Vizitiu Sergiu-Constantin - deputat PD-L; Voicu Mădălin-Ştefan - deputat PSD; Vulpescu Ioan - deputat PSD; Weber Mihai - deputat PSD; Zaharcu Neviser - deputat PSD

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților

Raport comun Comisia pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala
REEXAMINARE

   

Reglementări:
modifică şi completează Legea nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul administrării fondului forestier pe baza principiului teritorialităţii, cu soluţii concrete pentru micii proprietari, al exploatării şi valorificării judicioase a resursei forestiere, al asigurării integrităţii fondului forestier naţional, al majorării suprafeţei terenurilor ocupate cu păduri, al promovării practicilor care asigură gestionarea durabilă a pădurilor pe baza amenajamentelor silvice, precum şi al înăspririi sancţiunilor aplicabile, în scopul descurajării agresiunilor asupra fondului forestier naţional

MMSC

 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi – 11.30

 

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

Invitați

Rezoluție

1

 

Raportul de activitate al Comisiei 

           

2

 

Probleme organizatorice

           

 

 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială – 12.00 – camera 6001

 

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

Invitați

Rezoluție

L659/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ:1101/07.10.2014

Iniţiatori: Deputaţi;Boghicevici Claudia - deputat PD-L

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 60 de zile, și se calculează de la data de 18.11.2014. Termenul se împlinește la data de 21.04.2015.

Rezoluție:

RAPORT

17.12.2014

21.4.2015

Termenul de adoptare tacită este de 60 de zile, și se calculează de la data de 18.11.2014.
Termenul se împlinește la data de 21.04.2015.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
completează art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul asigurării condiţii minime de accesibilitate a mediului fizic, astfel încât aceste persoane să nu mai fie dependente de însoţitori precum şi al prioritizării condiţiilor minime de accesibilitate la nivelul cheltuielilor publice

   

L90/2015

Propunere legislativă pentru instituirea unor măsuri de protecţie a minorilor

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ:44/15.01.2015

Iniţiatori: Senatori;Grapă Sebastian - senator PNL

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile, și se calculează de la data de 16.02.2015. Termenul se împlinește la data de 05.05.2015.

Rezoluție:

RAPORT , trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, transmis avizul cu nr. 35 - FAVORABIL (TERMEN: 10-03-2015), Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, transmis avizul cu nr. 44 - FAVORABIL (TERMEN: 10-03-2015)

17.3.2015

5.5.2015

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile, și se calculează de la data de 16.02.2015.
Termenul se împlinește la data de 05.05.2015.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
reglementează instituirea unor măsuri de protecţie a minorilor, în sensul interzicerii accesului în unităţile de alimentaţie publică a minorului neînsoţit care nu a împlinit vârsta de 18 ani, a posesiei şi consumului băuturilor alcoolice sau a produselor din tutun, precum şi interzicerea oferirii cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice sau a produselor din tutun către minori

   

L120/2015

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ:1116/07.10.2014

Iniţiatori: Senatori;Todiraşcu Valeriu - senator Independent

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită: 

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților

AVIZ, trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 15-04-2015), Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 15-04-2015)

8.4.2015

 

Reglementări:
stabileşte cadrul legal pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate, autoritate autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Senatului

   

L121/2015

Propunere legislativă privind modificarea şi proiectului de lege privind normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ:1153/14.10.2014

Iniţiatori: Deputaţi;Călin Ion - deputat PSD; Dragomir Maria - deputat PP-DD; Iordache Florin - deputat PSD; Popeangă Vasile - deputat PSD; Rădulescu Cătălin-Marian - deputat PSD; Rădulescu Constantin - deputat PSD; Vlădoiu Aurel - deputat PSD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită: 

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților

AVIZ, trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 15-04-2015)

8.4.2015

 

Reglementări:
reglementează regimul de funcţionare al consiliilor locale, judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv organigrama şi numărul maxim de personal

   

 

 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital – 12.00 – Sala 3047, et.III

 

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

Invitați

Rezoluție

L120/2015

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: 1116/07.10.2014

Iniţiatori: Senatori;Todiraşcu Valeriu - senator Independent

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților

AVIZ, trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 15-04-2015), Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 15-04-2015)

8.4.2015

 

Reglementări:
stabileşte cadrul legal pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate, autoritate autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Senatului

MS, MFP

 

L121/2015

Propunere legislativă privind modificarea şi proiectului de lege privind normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1153/14.10.2014

Iniţiatori: Deputaţi;Călin Ion - deputat PSD; Dragomir Maria - deputat PP-DD; Iordache Florin - deputat PSD; Popeangă Vasile - deputat PSD; Rădulescu Cătălin-Marian - deputat PSD; Rădulescu Constantin - deputat PSD; Vlădoiu Aurel - deputat PSD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților

AVIZ, trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 15-04-2015)

8.4.2015

 

Reglementări:
reglementează regimul de funcţionare al consiliilor locale, judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv organigrama şi numărul maxim de personal

MDRAP

 

L123/2015

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi furnizarea de servicii mass-media audiovizuale

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1190/21.10.2014

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Ardelean Ben-Oni - senator PNL; Atanasiu Teodor - senator PNL; Bălu Marius - senator PD-L; Boboc Cătălin - senator PNL; Bodea Cristian Petru - senator PNL; Boeriu Valeriu-Victor - senator PNL; Chiru Gigi Christian - senator PD-L; Cotescu Marin Adrănel - senator PNL; Cristina Ioan - senator PNL; Dincă Marinică - senator PD-L; Florian Daniel Cristian - senator PD-L; Flutur Gheorghe - senator PD-L; Ghilea Găvrilă - senator PD-L; Ghişe Ioan - senator PNL; Grapă Sebastian - senator PNL; Ichim Paul - senator PNL; Igaş Traian-Constantin - senator PD-L; Iliescu Lucian - senator PNL; Luchian Ion - senator PNL; Marian Dan-Mihai - senator PD-L; Miron Vasilica-Steliana - senator PNL; Motoc Octavian - senator PNL; Neagu Nicolae - senator PNL; Neculoiu Marius - senator PNL; Nicoară Marius-Petre - senator PNL; Oprea Dumitru - senator PD-L; Oprea Mario-Ovidiu - senator PNL; Păran Dorin - senator PNL; Paşca Liviu-Titus - senator PNL; Pereş Alexandru - senator PD-L; Popa Ion - senator PNL; Popa Mihaela - senator PNL; Popescu Dumitru-Dian - senator PNL; Rogojan Mihai-Ciprian - senator Independent; Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen - senator PNL; Tişe Alin-Păunel - senator PD-L; Tudor Doina-Anca - senator PNL; Vosganian Varujan - senator PNL; Zisu Ionuţ-Elie - senator PNL; Berci Vasile - deputat PNL; Calimente Mihăiţă - deputat PNL; Cazan Mircea Vasile - deputat PNL; Chirteş Ioan-Cristian - deputat PNL; Ciuhodaru Tudor - deputat PP-DD; Cupşa Ioan - deputat PNL; Doboş Anton - deputat PNL; Dobrinescu Traian - deputat PNL; Dolha Mircea - deputat PNL; Dragomir Gheorghe - deputat PNL; Hărău Eleonora-Carmen - deputat PNL; Lupu Mihai - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian - deputat PNL; Tămâian Ioan - deputat PNL; Uioreanu Elena-Ramona - deputat PNL; Varga Vasile - deputat PNL; Zlati Radu - deputat PNL

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție: respins de Camera Deputaților

AVIZ, trimis pentru raport la Comisia pentru cultură şi media (TERMEN: 05-05-2015), Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 05-05-2015)

3.5.2015

 

Reglementări:
reglementează cadrul juridic general pentru înfiinţarea, organizarea şi furnizarea de servicii mass-media audiovizuale, urmărindu-se instituirea unui regim sancţionator care vizează, în special, protecţia minorilor

CNA, MFP

 

L112/2015

Ordine de zi suplimentara

1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi alte măsuri

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: 233/12.03.2015

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 13.03.2015. Termenul se împlinește la data de 05.05.2015.

Rezoluție:

RAPORT

14.4.2015

5.5.2015

Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 13.03.2015.
Termenul se împlinește la data de 05.05.2015.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
reglementează modificarea şi completarea unor acte normative din diferite domenii în scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea unor proiecte viitoare

Invitati:MFP, MDRAP, MEIMMMA, MMFPSPV, MTS, MS, CNAS
 

 

L127/2015

2. Proiect de lege privind Codul fiscal

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 264/25.03.2015

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție:

AVIZ,
trimis pentru raport la

   

Reglementări:
Stabileşte cadrul legal pentru impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, stabileşte contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale, precum şi modul de calcul şi de plată al acestora

   

 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse - 12:00

 

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

Invitați

Rezoluție

L117/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1064/29.09.2014

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Andronescu Ecaterina - senator PSD; Anghel Adrian - senator PSD; Badea Leonardo - senator PSD; Bereanu Neculai - senator PSD; Bodog Florian Dorel - senator PSD; Butnaru Florinel - senator PP-DD; Chiriac Viorel - senator PSD; Coca Laurenţiu-Florian - senator PSD; Constantinescu Florin - senator PSD; Cordoş Alexandru - senator PSD; Coste Marius - senator PP-DD; Creţu Gabriela - senator PSD; Cristache Iulian - senator PP-DD; Donţu Ovidiu-Liviu - senator PSD; Dumitrescu Florinel - senator PP-DD; Duruţ Aurel - senator PSD; Federovici Doina-Elena - senator PSD; Firea Gabriela - senator PSD; Lazăr Sorin-Constantin - senator PSD; Mocanu Victor - senator PSD; Mohanu Nicolae - senator PSD; Nicula Vasile-Cosmin - senator PSD; Oprea Stefan-Radu - senator PSD; Pavel Marian - senator PSD; Rotaru Ion - senator PSD; Sârbu Ilie - senator PSD; Severin Georgică - senator PSD; Silistru Doina - senator PSD; Stuparu Timotei - senator PSD; Suciu Matei - senator PSD; Tămagă Constantin - senator PSD; Vâlcov Darius-Bogdan - senator PSD; Bărbulescu Daniel-Ionuţ - deputat PSD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită: 

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților

AVIZ, trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 14-04-2015), trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, transmis avizul cu nr. 154 - FAVORABIL (TERMEN: 07-04-2015)

7.4.2015

 

Reglementări:
Reglementează modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale vizând acodarea unor facilităţi elevilor olimpici, la admiterea în învăţământul superior

   

 

 

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului – 12.00 - corp A1, etajul 7, sala 7029

 

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

Invitați

Rezoluție

L119/2015

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1097/07.10.2014

Iniţiatori: Senatori;Todiraşcu Valeriu - senator Independent

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție: respins de Camera Deputaților

RAPORT comun cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 15-04-2015)

15.4.2015

 

Reglementări:
modifică Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în rândul cazurilor de încetare a mandatului de ales local, a condamnării definitive la orice fel de pedeapsă pentru infracţiunile de corupţie sau de serviciu, pe lângă condamnarea definitivă la o pedeapsă privativă de libertate pentru orice infracţiune, prevăzută de reglementarea în vigoare

MDRAP
MJ

 

L122/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 1161/14.10.2014

Iniţiatori: Senatori;Bodog Florian Dorel - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel - senator PSD; Coca Laurenţiu-Florian - senator PSD; Constantinescu Florin - senator PSD; Cordoş Alexandru - senator PSD; Duruţ Aurel - senator PSD; Federovici Doina-Elena - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel - senator PSD; Firea Gabriela - senator PSD; Lazăr Sorin-Constantin - senator PSD; Mitu Augustin-Constantin - senator PSD; Mocanu Victor - senator PSD; Moga Nicolae - senator PSD; Mohanu Nicolae - senator PSD; Nicula Vasile-Cosmin - senator PSD; Oprea Stefan-Radu - senator PSD; Pop Gheorghe - senator PSD; Pop Liviu-Marian - senator PSD; Popa Florian - senator PSD; Rotaru Ion - senator PSD; Saghian Gheorghe - senator PSD; Sârbu Ilie - senator PSD; Savu Daniel - senator PSD; Silistru Doina - senator PSD; Stuparu Timotei - senator PSD; Suciu Matei - senator PSD; Vâlcov Darius-Bogdan - senator PSD; Voinea Florea - senator PSD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților

RAPORT comun cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 22-04-2015)

22.4.2015

 

Reglementări:
modifică şi completează Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul adoptării de către consiliile locale şi consiliile judeţene a hotărârilor privind patrimoniul cu votul majorităţii consilierilor în funcţie

MDRAP

 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală – 12.30

 

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

Invitați

Rezoluție

 

Cerere de reexaminare a Preşedintelui României asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic

       

MMAP

 

 

 

Comisia pentru transporturi şi energie – 13.00 - Sala 4044, etaj 4

 

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

Invitați

Rezoluție

COM (2015) 81 final 

Pachetul ,,Uniunea Energiei’’. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu. Protocolul de la Paris - Un plan de actiune pentru combaterea schimbarilor climatice dupa 2020.

Aviz/Proces-verbal

         

COM (2015) 80 final 

Pachet privind Uniunea Energetică. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii. O strategie-cadru pentru o uniune energetica rezilienta cu o politica prospectiva in domeniul schimbarilor climatice.

Aviz/Proces-verbal 

         

COM (2015) 82 final 

Pachet privind Uniunea Energetică.Comunicare a Comisiei către Parlamentului European şi Consiliu. Realizarea obiectivului de interconectare electrica de 10%. Pregatirea retelei de energie electrica a Europei pentru 2020.

Aviz/Proces-verbal 

         

 

 

 

Comisia pentru sănătate publică – 13.00 – etaj 5, cam.5043

 

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

Invitați

Rezoluție

L112/2015

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi alte măsuri

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

 

AVIZ

7.4.2015

5.5.2015

Reglementează modificarea şi completarea unor acte normative din diferite domenii în scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea unor proiecte viitoare