Publicat: 17 Martie, 2015 - 21:37

Program Ordine de zi

Descriere

De La

Pana La

Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30

13:00

Lucrări în PLENUL SENATULUI
- continuarea dezbaterilor asupra iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (ora 16:00)
 

14:00

17:00

 

I. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

 

Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 23 – 28 martie  2015.
 

 

 
 
 
II. Iniţiative legislative

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

 

Iniţiative legislative rămase nedezbătute în şedinţa din 17 martie 2015.

 

2

L58/09.02.2015

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
  Caracterul legii: organică

 

3

 L65/09.02.2015

Propunerea legislativă  pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)       
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică

 

4

L57/09.02.2015

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea  Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

5

L62/09.02.2015

Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 (termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: organică

 

6

L82/09.02.2015

Propunerea legislativă pentru modificarea  şi completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

7

L70/09.02.2015 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea  Legii pomiculturii nr. 348/2003.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

8

L31/09.02.2015

Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale. (termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

9

L33/09.02.2015

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. 
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

10

L69/09.02.2015

Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 din Legea apiculturii nr. 383/2014.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

11

L91/16.02.2015

Propunerea legislativă pentru completarea articolului 16 din Legea nr. 383/2013 a apiculturii.
(termen de adoptare tacită: 05.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară

 

12

L75/09.02.2015

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi gazelor naturale  nr. 123/2012.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

13

L41/09.02.2015

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3, alin. 1, lit. b din Ordonanţa Guvernului   nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

14

L50/09.02.2015

Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
 Caracterul legii: ordinară

 

15

 L94/16.02.2015

Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
(termen de adoptare tacită: 05.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                        Comisia pentru mediu
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

16

L37/09.02.2015

Propunerea legislativă privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

17

L656/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru interpretarea art. 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcţionarilor publici, în înţelesul Codului penal, a parlamentarilor şi a Preşedintelui României.
 (termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică

 

18

L724/02.12.2014

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor  judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii:  organică

 

19

L13/09.02.2015

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

20

L77/09.02.2015

Propunerea legislativă pentru completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

21

 L34/09.02.2015

Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevenţelor petroliere şi miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

22

L85/16.02.2015

Propunerea legislativă pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 05.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

23

L59/09.02.2015

Propunerea legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia românilor de pretutindeni
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

24

L51/09.02.2015

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

25

L29/09.02.2015

Propunerea legislativă - Legea Tăcerii. 
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

26

L64/09.02.2015

Propunerea legislativă  pentru modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 6/2014.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

27

L105/23.02.2015

Propunerea legislativă pentru completarea Art. 7 din Legea nr. 60 din 1991 (republicată).
(termen de adoptare tacită: 12.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

28

L87/16.02.2015

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind  gospodărirea localitaţilor urbane şi rurale.
(termen de adoptare tacită: 05.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

29

L381/10.06.2014

Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică

 

30

L502/30.09.2013

Propunerea legislativă privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei publice locale. adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

31

L533/21.10.2013

Propunerea legislativă privind definirea spaţiului rural naţional.  adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică

 

32

L119/10.02.2014

Propunerea legislativă pentu modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor       
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

 

33

L699/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

 

34

L695/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                       
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică 

 

35

L170/03.03.2014

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică

 

36

L175/17.03.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică

 

37

L478/09.09.2013

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului            nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.  adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

38

L29/04.02.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

39

L177/17.03.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 privind Legea Educaţiei Naţionale.   – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

40

L176/17.03.2014

Propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor    
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 

41

L178/17.03.2014

Propunerea legislativă privind sprijinirea şi orientarea elevilor în carieră.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

42

 L179/17.03.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

43

L193/31.03.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.           - respinsă de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică