Publicat: 24 Februarie, 2015 - 19:29

  9:00 - 10:30 Declaraţii Politice
10:30 - 13:00 Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

DECLARAȚII POLITICE (orele 9:00 - 10:30)

I.  Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege
   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 2 – 7 martie  2015

II. Iniţiative legislative 

Nr. Pct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

 

Iniţiative legislative rămase nedezbătute în şedinţa din 24 februarie 2015

 

2

L507/30.09.2013

   Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea unor acte normative. adoptat de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

 

3

L642/18.11.2013

   Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurăril e şi reasigurările în România. - adoptat de Camera Deputaţilor    
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia economică, industrii şi servicii                   
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

 

4

L546/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol.   – prioritate legislativă a Guvernului
 (termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

 

5

L511/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.    - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

6

 L520/09.09.2014

 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.   - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

7

L561/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară 

 

8

L524/09.09.2014

   Propunerea legislativă privind declararea zilei de 21 mai Ziua poliţiei locale.                                                                        
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

 

9

L501/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii.
 (termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

10

L550/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

 

11

 L507/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.  
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 

12

L533/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 109 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului     nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.  
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

13

L514/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 a societăţilor.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 

14

L516/09.09.2014

   Propunerea legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

15

L512/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 95 alin. (6), lit. k) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

16

L563/09.09.2014 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 89 din 29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.                                      
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

17

L531/09.09.2014 

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 301 şi art. 308 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.                                                    
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

18

L684/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zileri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

19

L683/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii 
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

 

20

L680/18.11.2014

   Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nou-născuţi şi încurajarea prezentării la consultaţiile prenatale.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

21

L676/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

22

L674/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

23

L670/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică  

 

24

L645/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Art. 18 şi Art. 20 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi drepturile copilului - Republicată.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise 
Caracterul legii: organică

 

25

L734/02.12.2014

   Propunerea legislativă de completare şi modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea  nr. 283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.                            (termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere 
Caracterul legii:  organică
 

 

26

L641/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară
 

 

27

 L643/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

28

L707/24.11.2014

   Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Iei Româneşti
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

29

L647/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: ordinară
 

 

30

L728/02.12.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art. 14, alin. (4) şi Art. 14, alin. (4), lit. a.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

31

L625/18.11.2014

   Propunerea legislativă privind modificarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

32

L673/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.
(termen de adoptare tacită:  24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

33

L638/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

34

L651/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.
(termen de adoptare tacită:24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

35

L688/18.11.2014

   Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

36

L653/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

37

L655/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
 (termen de adoptare tacită:24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

38

L672/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 20 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică  
 

 

39

 L726/02.12.2014

   Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  ordinară
 

 

40

L656/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru interpretarea art. 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcţionarilor publici, în înţelesul Codului penal, a parlamentarilor şi a Preşedintelui României.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică
 

 

41

L701/24.11.2014

   Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. -  adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică 
 

 

42

L699/24.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

 

43

L697/24.11.2014

   Propunerea legislativă pentru completarea art. 99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

 

III. Vot final 

Nr. Pct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

L551/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul de pensii publice. 
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

2

 L557/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 169 din 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 (termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

3

L540/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere 
Caracterul legii: ordinară
 

 

4

L535/09.09.2014

   Propunerea legislativă - Legea meşteşugarilor artizani.    
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

 

5

L506/09.09.2014

   Propunerea legislativă privind decuplarea consumului de energie de creşterea economică a ţării.
 (termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

6

L541/09.09.2014

   Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

7

 L538/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

 

8

L558/09.09.2014

   Propunerea legislativă privind declararea satului Bicaciu, judeţul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

9

L528/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

10

L527/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară.   
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

11

L539/09.09.2014

   Propunerea legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale şi a oricărei forme de secesionism.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

12

L515/09.09.2014

   Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 587 din Codul de Procedură Penală.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

13

L510/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

14

 L505/09.09.2014

   Propunerea legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic. 
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

15

L526/09.09.2014

   Propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigaţie. 
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

16

L503/09.09.2014

   Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor reprezentative pentru România.
 (termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

17

L565/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

18

L548/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia românilor de pretutindeni
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

19

L547/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 194 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

20

L543/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

21

L534/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 57, alineatul (4) şi a articolului 84, alineatul (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

22

L483/09.09.2014

   Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

23

L508/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 82 din 13 iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

24

L517/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului          nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.  - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)

Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

25

L549/09.09.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolelor 55 şi 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
 Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

26

L751/12.12.2014

   Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane.
(termen de adoptare tacită: 18.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

27

L620/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea lit. f) a alin. (1) din art. 21 al Ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale. )
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

28

L644/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

 

29

L671/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 25 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor.
 (termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

30

L654/18.11.2014

   Propunerea legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acţiuni militare în afara teritoriului statului român.                                                                         
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

31

L618/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

32

L619/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

33

L626/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru completarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

 

34

L632/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 229 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

35

L648/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

36

L669/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară  
 

 

37

L663/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 şi 47 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

 

38

L679/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

39

L637/18.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

40

L706/24.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

41

L716/24.11.2014

   Propunerea legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

42

L712/24.11.2014

   Propunerea legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul preşcolar de învăţământ.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

43

L729/02.12.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de admitere
Caracterul legii:  ordinară
 

 

44

L7/09.02.2015

   Proiectul de lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a   art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.  
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

45

L2/09.02.2015

   Proiectul de lege privind administratorii de fonduri de investiţii alternative.  – procedură de urgenţă  – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital           
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

 

46

L696/24.11.2014

   Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                       
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

 

47

L698/24.11.2014

   Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică