Publicat: 14 Aprilie, 2015 - 20:14
Share

 9:00 - 11:00- Activităţi în comisii parlamentare

 12:30- ŞEDINŢA PREGĂTITOARE A BIROULUI PERMANENT AL SENATULUI

 13:00- ŞEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL SENATULUI

 14:00 - 16:00- Lucrări în grupurile parlamentare

  

16:00 - 18:00 Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

 

Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor  iniţiative legislative
 

 

 

II.  Iniţiative legislative 

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

L659/18.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

2

L98/23.02.2015

Propunerea legislativă privind acordarea de vouchere culturale.                                                       
(termen de adoptare tacită: 14.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

 

3

L197/07.04.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

4

L74/09.02.2015

Propunerea legislativă privind modificarea  Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată  în Monitorul Oficial cu numarul 542 din data de 1 septembrie 2001 cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 30.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 

5

L194/31.03.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a altor acte normative.  – adoptată tacitde Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

6

L117/16.03.2015

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

 

7

L242/22.04.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului.    – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

8

L243/22.04.2014

Propunerea legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

9

L690/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                 Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

 

10

L699/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

 

11

L695/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                   
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică 
 

 

12

L701/24.11.2014

Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. -  adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică 
 

 

13

L171/03.03.2014

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

14

L118/10.02.2014

Propunerea legislativă privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

 

III.   Vot final

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Rezoluție

1

L115/16.03.2015

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

2

L30/09.02.2015

Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 30.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

 

3

L110/09.03.2015

Propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. –  adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

 

4

L114/16.03.2015

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale.  – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

5

L92/16.02.2015

Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                         Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

6

L46/09.02.2015

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
(termen de adoptare tacită: 30.04.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

 

 

IV.   ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

 

 18:00 - 18:15Pauză

 18:15 - 19:45 ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

 

LUCRĂRI ÎN COMISIILE PERMANENTE          

 11:00Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital - Sala 3047, et. III

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

Invitați

Rezoluție

1

L127/2015

Proiect de lege privind Codul fiscal

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 264/25.03.2015

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile, și se calculează de la data de 30.03.2015. Termenul se împlinește la data de 23.06.2015.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
27/03/2015 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b134 (adresa nr.E26/27/03/2015)
30/03/2015 - cu nr.L127 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
30/03/2015 - trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 15/04/2015)
30/03/2015 - trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 14/04/2015)
30/03/2015 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 14/04/2015)
01/04/2015 - Comisia economică, industrii şi servicii transmite avizul cu nr. 85-FAVORABIL cu amendamente
 

RAPORT

15.4.2015

23.6.2015

 

Invitati: MFP

 

 

12:00Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi

Nr. Punct

P.L.

Descriere

Scopul sesizării

Termen raport/aviz

Termen adoptare tacită

Observații

Invitați

Rezoluție

1

L126/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ:1065/29.09.2014

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Andronescu Ecaterina - senator PSD; Anghel Adrian - senator PSD; Badea Leonardo - senator PSD; Bereanu Neculai - senator PSD; Bodog Florian Dorel - senator PSD; Butnaru Florinel - senator PP-DD; Chiriac Viorel - senator PSD; Coca Laurenţiu-Florian - senator PSD; Constantinescu Florin - senator PSD; Cordoş Alexandru - senator PSD; Coste Marius - senator PP-DD; Creţu Gabriela - senator PSD; Cristache Iulian - senator PP-DD; Donţu Ovidiu-Liviu - senator PSD; Dumitrescu Florinel - senator PP-DD; Duruţ Aurel - senator PSD; Federovici Doina-Elena - senator PSD; Firea Gabriela - senator PSD; Lazăr Sorin-Constantin - senator PSD; Mocanu Victor - senator PSD; Mohanu Nicolae - senator PSD; Nicula Vasile-Cosmin - senator PSD; Oprea Stefan-Radu - senator PSD; Pavel Marian - senator PSD; Rotaru Ion - senator PSD; Sârbu Ilie - senator PSD; Severin Georgică - senator PSD; Silistru Doina - senator PSD; Stuparu Timotei - senator PSD; Suciu Matei - senator PSD; Tămagă Constantin - senator PSD; Vâlcov Darius-Bogdan - senator PSD; Bărbulescu Daniel-Ionuţ - deputat PSD

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită: 

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților

Derularea procedurii legislative:
25/06/2014 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b373
09/09/2014 - trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 02.10.2014)
09/09/2014 - trimis pentru punct de vedere la Guvern
29/09/2014 - înregistrat la Senat pt. informare
29/09/2014 - primire aviz de la Consiliul legislativ - cu nr. 1065/29.09.2014 (favorabil)
18/11/2014 - prezentare în Biroul Permanent (propunerea legislativă va fi înaintată Comisiei juridice, pentru stabilirea competenţei de primă Cameră sesizată)
19/11/2014 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
17/12/2014 - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 349(propunerea legislativă urmează să fie trimisă la Camera Deputaţilor pentru dezbatere, ca primă Cameră sesizată)
19/12/2014 - plenul Senatului a aprobat trimiterea propunerii legislative la Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată
25/03/2015 - adoptat de Camera Deputaților
26/03/2015 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b373 (adresa nr.plx5/25/03/2015)
30/03/2015 - cu nr.L126 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
30/03/2015 - trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 22/04/2015)
30/03/2015 - trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 22/04/2015)
30/03/2015 - trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 21/04/2015)
 

AVIZ, trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 22-04-2015), Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 22-04-2015)

21.4.2015

       

2

L131/2015

Propunere legislativă pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ:293/31.03.2015

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Federovici Doina-Elena - senator PSD; Haşotti Puiu - senator PNL; Nistor Vasile - senator PC; Tişe Alin-Păunel - senator PNL; Adam Luminiţa-Pachel - deputat UNPR; Dobre Victor Paul - deputat PNL; Márton Árpád-Francisc - deputat UDMR; Nicolicea Eugen - deputat UNPR; Oltean Ioan - deputat PNL; Pambuccian Varujan - deputat UAR (minoritãti); Podaşcă Gabriela-Maria - deputat PSD; Vlase Petru Gabriel - deputat PSD; Voicu Mihai Alexandru - deputat PNL; Zgonea Valeriu Ştefan - deputat PSD

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită:Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile, și se calculează de la data de 30.03.2015. Termenul se împlinește la data de 23.06.2015.

Rezoluție: 

Derularea procedurii legislative:
13/03/2015 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b103
17/03/2015 - trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 16.04.2015)
17/03/2015 - trimis pentru punct de vedere la Guvern
27/03/2015 - primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 470/27.03.2015 (favorabil)
30/03/2015 - cu nr.L131 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
30/03/2015 - trimis pentru raport la Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice si a Legii privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale (TERMEN: 22/04/2015)
30/03/2015 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 21/04/2015)
30/03/2015 - trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 21/04/2015)
30/03/2015 - trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 21/04/2015)
31/03/2015 - primire aviz de la Consiliul legislativ - cu nr. 293/31.03.2015 (favorabil)
07/04/2015 - prezentare în Biroul Permanent (termenul de depunere a raportului este 15.04.2015)
 

AVIZ, trimis pentru raport la Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice si a Legii privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale (TERMEN: 22-04-2015)

21.4.2015

23.6.2015

     

3

L119/2015

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ:1097/07.10.2014

Iniţiatori: Senatori;Todiraşcu Valeriu - senator Independent

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită: 

Rezoluție: respins de Camera Deputaților

Derularea procedurii legislative:
30/07/2014 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b424
09/09/2014 - trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 02.10.2014)
09/09/2014 - trimis pentru punct de vedere la Guvern
07/10/2014 - înregistrat la Senat pt. informare
07/10/2014 - primire aviz de la Consiliul legislativ - cu nr. 1097/07.10.2014 (favorabil)
18/11/2014 - prezentare în Biroul Permanent (propunerea legislativă va fi înaintată Comisiei juridice, pentru stabilirea competenţei de primă Cameră sesizată)
19/11/2014 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
17/12/2014 - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 349(propunerea legislativă urmează să fie trimisă la Camera Deputaţilor pentru dezbatere, ca primă Cameră sesizată)
19/12/2014 - plenul Senatului a aprobat trimiterea propunerii legislative la Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată
30/01/2015 - primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 81/30.01.2015 (negativ)
18/03/2015 - respins de Camera Deputaților
20/03/2015 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b424 (adresa nr.plx7/18/03/2015)
23/03/2015 - cu nr.L119 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
23/03/2015 - trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 15/04/2015)
23/03/2015 - trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 15/04/2015)
30/03/2015 - trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 08/04/2015)
 

AVIZ, trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 15-04-2015), Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 15-04-2015)

8.4.2015

       

4

L135/2015

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr.14/2003

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: x

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Federovici Doina-Elena - senator PSD; Haşotti Puiu - senator PNL; Nistor Vasile - senator PC; Adam Luminiţa-Pachel - deputat UNPR; Dobre Victor Paul - deputat PNL; Márton Árpád-Francisc - deputat UDMR; Nicolicea Eugen - deputat UNPR; Oltean Ioan - deputat PNL; Pambuccian Varujan - deputat UAR (minoritãti); Podaşcă Gabriela-Maria - deputat PSD; Vlase Petru Gabriel - deputat PSD; Voicu Mihai Alexandru - deputat PNL; Zgonea Valeriu Ştefan - deputat PSD

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: 

Rezoluție: 

Derularea procedurii legislative:
13/03/2015 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b102
17/03/2015 - trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 16.04.2015)
17/03/2015 - trimis pentru punct de vedere la Guvern
07/04/2015 - prezentare în Biroul Permanent cu nr.L135
07/04/2015 - trimis pentru raport la Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice si a Legii privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale (TERMEN: 15/04/2015)
07/04/2015 - trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 15/04/2015)
07/04/2015 - trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 15/04/2015)
 

AVIZ, trimis pentru raport la Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice si a Legii privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale (TERMEN: 15-04-2015)

15.4.2015

       

5

L120/2015

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ:1116/07.10.2014

Iniţiatori: Senatori;Todiraşcu Valeriu - senator Independent

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită: 

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților

Derularea procedurii legislative:
05/09/2014 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b486
09/09/2014 - trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 09.10.2014)
09/09/2014 - trimis pentru punct de vedere la Guvern
07/10/2014 - înregistrat la Senat pt. informare
07/10/2014 - primire aviz de la Consiliul legislativ - cu nr. 1116/07.10.2014 (favorabil)
18/11/2014 - prezentare în Biroul Permanent (propunerea legislativă va fi înaintată Comisiei juridice, pentru stabilirea competenţei de primă Cameră sesizată)
19/11/2014 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
17/12/2014 - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 349(propunerea legislativă urmează să fie trimisă la Camera Deputaţilor pentru dezbatere, ca primă Cameră sesizată)
19/12/2014 - plenul Senatului a aprobat trimiterea propunerii legislative la Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată
12/03/2015 - primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 386/12.03.2015 (negativ)
18/03/2015 - adoptat de Camera Deputaților
20/03/2015 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b486 (adresa nr.plx8/20/03/2015)
23/03/2015 - cu nr.L120 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
23/03/2015 - trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 15/04/2015)
23/03/2015 - trimis pentru raport la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 15/04/2015)
23/03/2015 - trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 08/04/2015)
23/03/2015 - trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 08/04/2015)
30/03/2015 - trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 08/04/2015)
31/03/2015 - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 168-NEGATIV
01/04/2015 - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 264-NEGATIV
 

AVIZ, trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 15-04-2015), Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 15-04-2015), trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, transmis avizul cu nr. 168 - NEGATIV (TERMEN: 08-04-2015), Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, transmis avizul cu nr. 264 - NEGATIV (TERMEN: 08-04-2015)

8.4.2015