22 octombrie 2021

Programul TEZAUR continuă în luna mai

Selective focus on stack of LEI romanian money. Lei banknotes isolated.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Finanţelor emite, începând cu 5 mai 2021, 2 noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, cu maturităţi de 1 şi 3 ani şi dobânzi de 2,95% şi, respectiv, 3,35%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt în forma dematerializată.

Titlurile de stat pot fi cumpărate:
– Între 5-26 mai 2021 de la unităţile Trezoreriei Statului;
-ƒ˜ Între 5-24 mai 2021 pentru mediul rural şi 5-25 mai 2021 pentru mediul urban prin Compania Naţională Poşta Română.

Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

„Am căutat să oferim o variantă de economisire avantajoasă pentru populaţie, de aceea vom menţine politica dobânzilor atractive prin acordarea unei prime apropiată de nivelul maxim permis de cadrul legal, respectiv 100 de puncte de bază, concomitent cu neimpozitarea câştigurilor aferente acestor titluri de stat. Încurajez persoanele fizice care dispun de lichidităţi să subscrie pentru titlurile TEZAUR prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului sau ale Poştei Române”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. A fost eliminată plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni. Alternativa de economisire a Ministerului Finanţelor se bucură de un interes crescut al românilor, veniturile aferente fiind neimpozabile.

Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia vor fi publicate pe: www.mfinante.gov.ro (secţiunea Datorie publică) , www.comunicatii.gov.ro, www.posta-romana.ro.