27 octombrie 2021

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Distribuie pe rețelele tale sociale:

S.C. Global Commercium Development S.R.L, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova (AJOFM Prahova) – Partener 1, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea (AJOFM Tulcea) – Partener 2, S.C. Optimcode Integration S.R.L. – Partener 3 şi S.C. Agrafics Communication S.R.L. – Partener 4 anunţă începerea implementării proiectului ABILităţi pentru TINEri, ABILităţi pentru un viitor sustenabil! – ID 150394.

Obiectivul general al proiectului urmăreşte creşterea gradului de ocupare şi a nivelului de competenţe a cel puţin 1052 tineri NEETs şomeri, cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi si profilati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţă în regiunile SV Oltenia, Sud Muntenia şi SE, prin asistare complexă & integrată (informare, formare, servicii specializate pentru ocupare, dezvoltare afaceri etc.).

Activităţile proiectului se derulează pe o perioadă de 24 luni, 23 septembrie 2021 – 22 septembrie 2023, în regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia şi Sud Est, şi vor presupune, printre altele:
– desfăşurarea unei campanii de informare şi promovare în rândul tinerilor NEETs;
– organizarea şi derularea de programe de formare profesională continuă a adulţilor – ANC;
– furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării;
– susţinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, prin acordareade subvenţii de minimis pentru 40 tineri NEETs certificaţi formare antreprenorială, selectaţi pe baza planurilor de afaceri propuse de către aceştia pentru a iniţia / demara o afacere proprie.

Grupul Ţintă este alcătuit din 1.052 tineri NEETs provenind din regiunile SV Oltenia, Sud Muntenia şi Sud Est, cu vârste cuprinse între 16 şi 29 de ani, şomeri, înregistraţi si profilati la Serviciul Public de Ocupare, dintre care 115 vor fi tineri aparţinând minorităţii rome, 221 vor fi tineri din mediul rural şi cel puţin 326 vor fi tineri NEETs care au niveluri de ocupabilitate C şi D, respectiv „greu ocupabil” şi „foarte greu ocupabil”.

Rezultatele principale ale proiectului sunt următoarele:
– 1.052 tineri NEETs sunt informaţi, înregistraţi şi beneficiază de servicii personalizate specializate pentru stimularea ocupării;
– 687 tineri NEETs sunt integraţi în programe de formare profesională a adulţilor, din care 160 în programe de formare antreprenorială;
– 460 tineri NEETs au acces direct la ocupare;
– 40 afaceri înfiinţate.

Valoarea totală a proiectului: 19.500.118,20 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 18.705.612,10 lei