7 octombrie 2022

Proiect cu tema dezvoltarea teritorială durabilă a zonelor umede urbane

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole a Universităţii Ovidius din Constanţa – lider al unui proiect având ca temă dezvoltarea teritorială durabilă a zonelor umede urbane

Studenţi şi masteranzi ai Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole (FSNSA) din Universitatea Ovidius din Constanţa (UOC) participă, în perioada martie – mai 2021, la primul curs din cadrul proiectului ERASMUS+ WAVE: Water Areas Vision for Europe – Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes in Europe, coordonat de FSNSA, informează conf. univ. dr. Igor Sîrodoev, directorul proiectului.

Potrivit sursei citate, studenţi şi masteranzi de la specializările de licenţă Geografie şi Geografia Turismului şi programele de master Geografie aplicată şi evaluarea resurselor turistice şi Conservarea biodiversităţii, formează două echipe interdisciplinare ce urmăresc analiza complexă şi conturarea principalelor direcţii de dezvoltare teritorială durabilă a lacurilor Tăbăcăriei şi Siutghiol (sit Natura 2000).

„Activităţile desfăşurate în această perioadă în cadrul proiectului urmăresc pregătirea teoretică a cursanţilor şi constau într-o serie de prelegeri online ale profesorilor de la universităţile partenere şi de aplicaţii practice în echipă ale studenţilor şi masteranzilor, sub coordonarea cadrelor universitare implicate, derulate la nivel local, în cadrul oraşelor: Constanţa şi Bucureşti (România); Nurtingen, Freising şi Neubrandenburg (Germania); Napoli (Italia); Tartu (Estonia); Bruxelles (Belgia)”, a declarat conf. univ. dr. Igor Sîrodoev.

Totodată, activităţile de analiză ale unor studii de caz reprezentate de lacuri, râuri sau canale şi propunerile cu privire la dezvoltarea durabilă a acestora se derulează prin colaborare suplimentară cu reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice locale, investitorilor economici, comunităţilor şi ONG-urilor locale.

Proiectul ERASMUS+ WAVE: Water Areas Vision for Europe – Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes in Europe este dedicat formării profesionale extracurriculare a studenţilor şi masteranzilor în domeniul dezvoltării teritoriale durabile, din perspectivă interdisciplinară internaţională.

Acesta este realizat, în perioada decembrie 2020 – decembrie 2022, în cadrul parteneriatului format între şapte universităţi şi trei asociaţii profesionale din Uniunea Europeană, ce reunesc cadre universitare, cercetători şi specialişti din domeniile geografie, urbanism, arhitectură şi peisagistică: Universitatea Ovidius din Constanţa (lider de proiect în cadrul consorţiului), Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (România), HSWT Weihenstephan-Triesdorf University (Germania), Nurtingen-Geislingen University (Germania), Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italia), Estonian University of Life Sciences (Estonia), ULB Brussels – Faculty of Architecture La Chambre Horta (Belgia), APUR – Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România (România), LE:NOTRE Institute (Ţările de Jos), ISOCARP Institute (Ţările de Jos).

Proiectul include organizarea unui curs internaţional interdisciplinar cu privire la dezvoltarea durabilă a spaţiilor acvatice urbane şi peri-urbane, iar cursul este sprijinit prin activităţi aplicative.

Pe de o parte, fiecare universitate participantă va crea, la nivel local, câte un „laborator” în care participanţii la proiect, atât instructorii, cât şi cei instruiţi, vor interacţiona cu factorii de decizie şi locuitorii în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă ale spaţiilor în care trăiesc.

Pe de altă parte, în cadrul proiectului, se vor organiza patru workshop-uri internaţionale, în România (Constanţa), Germania, Estonia şi Italia, cu participarea unor echipe internaţionale mixte de studenţi, profesori şi specialişti, din partea instituţiilor participante în proiect.

În afară de pregătirea profesională suplimentară, din perspectivă interdisciplinară internaţională, proiectul le oferă studenţilor şi masteranzilor participanţi posibilitatea de a obţine credite transferabile adiţionale programelor universitare de studii pe care aceştia le urmează.

Informaţii suplimentare privind activităţile proiectului şi rezultatele obţinute de către echipele de cercetare sunt actualizate în cadrul paginii web oficiale: https://wave.hfwu.de/.