20 mai 2022

Proiect de cooperare transfrontalieră România – Serbia

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea de Vest din Timişoara, în calitate de Partener Lider (Partenerul 1), alături de: Partenerul 2: Ĺ kolski Centar „Nikola Tesla”, Vârşeţ, Serbia, Partenerul 3: Gimnazija „Borislav Petrov Braca”, Vârşeţ, Serbia şi Partenerul 4: Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara au implementat, începând cu data de 3.04.2021 un proiect de cooperare transfrontalieră sub prioritatea: „PA 1 Promovarea ocupării forţei de muncă şi servicii pentru o creştere favorabilă incluziunii (PA 1 Employment promotion and services for an inclusive growth).

Obiectivul specific al proiectului este: ocuparea forţei de muncă şi mobilitatea forţei de muncă (Employment and labour mobility) şi se doreşte a fi atins pe durata celor 12 luni de implementare a proiectului. Valoarea totală a proiectului este: 391 739.25, din care contribuţie publică: 58 760.90 şi fonduri IPA: 332 978.35.

În ceea ce priveşte rezultatele obţinute, la încheierea a 7 luni de implementare, prin acest proiect au fost realizate:

un ghid de consiliere pentru cadrele didactice (suport ce sprijină profesorii claselor de liceu în orientarea în carieră şi orientarea vocaţională a elevilor);

un curs de formare deschisă realizat cu 40 de cadre didactice (20 de profesori români şi 20 de profesori sârbi) în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara pentru a le oferi pregătirea minimă necesară de a realiza activităţi vocaţionale cu elevii.

totodată a fost stabilit un grup ţintă format din 400 de elevi (200 de elevi români şi 200 de elevi sârbi) care beneficiază de la începutul lunii octombrie, 2021 de activităţi concrete de consiliere şi orientare în vederea integrării pe piaţa muncii şi luării unei decizii privind cariera.

În momentul de faţă, în luna octombrie, 2021, în fiecare din cele 3 licee partenere (două licee din Serbia şi un liceu din Timişoara) se desfăşoară activităţi de autocunoaştere pentru elevii de liceu. Aceste activităţi sunt realizate de către cei 40 de profesori şi vizează exerciţii, fişe, chestionare, aplicaţii cu scopul autocunoaşterii şi descoperirii celor mai importante aspecte personale şi profesionale, cu scopul orientării vocaţionale şi în carieră.

Nu în ultimul rând, proiectul lansează o platformă online de consiliere a carierei elevilor de liceu. Această platformă oferă posibilitatea de evaluare şi autoevaluare pentru elevi, crearea unor planuri de carieră; portofolii profesionale cu scopul integrării pe piaţa muncii.

Proiectul este cofinanţat prin intermediul: Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Romania-Serbia Programme şi oferă şanse în plus elevilor de liceu pentru decizii privind cariera, atât în Banatul românesc, cât şi în Banatul sârbesc.