9 august 2022

Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General

Distribuie pe rețelele tale sociale:

ANUNŢ DE PRESĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi modificată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul www.pmb.ro sau la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, timp de 30 de zile lucrătoare, până în data de 08.08.2022.

link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte

– la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate obţine şi în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, republicată şi modificată, până la data de 05.07.2022, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:

– prin site-ul www.pmb.ro;

– prin poştă pe adresa P.M.B. – B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 – Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică;

– depuse la Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.

– pe e-mail la adresa: relatiipublice@pmb.ro

Sursa foto Primăria Municipiului Bucureşti