Publicat: 18 Mai, 2017 - 17:39

Primarul General, Gabriela Firea: "Potrivit Constituției, statul, prin autoritățile administrației publice, este dator să sprijine, prin măsuri economice și sociale, întemeierea și consolidarea familiilor".

La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in sedinta de astazi, proiectul de hotarare privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor. 

Primarul General, Gabriela Firea: "Potrivit Constituției, statul, prin autoritățile administrației publice, este dator să sprijine, prin măsuri economice și sociale, întemeierea și consolidarea familiilor și pe de altă parte să combată fenomenul de excluziune socială. Statisticile arată că în perioada 2010 - 2015 a crescut substanțial vârsta medie a soților în momentul căsătoriei, respectiv de la 32,6 ani la 34,5 ani pentru bărbați și de la 29,8 ani la 31,6 ani pentru femei. Acest lucru, coroborat cu faptul că cea mai mare rată a fertilității se înregistrează la grupa de vârstă 25-29 de ani, demonstrează necesitatea unor acțiuni care să-i încurajeze pe tineri să-și întemeieze familii la vârste mai timpurii decât în prezent".

Din aceste considerente, s-a propus acordarea unor stimulente financiare în cuantum de 1500 lei/familie, acordat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) cel puțin unul dintre soți se află la prima căsătorie 

b) cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau reședința în București

c) cel puțin unul dintre soți are vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani

Pentru persoanele care nu îndeplinesc una dintre condițiile de la pct. a) sau c), stimulentul financiar va fi acordat cu avizul Primarului General.

Stimulente de acest gen au mai existat în România - în perioada 2007-2010, toate primăriile din România au acordat un sprijin financiar persoanelor care se căsătoresc prima oară. Cuantumul sprijinului financiar era de 200 euro (echivalentul în lei) și a fost acordat în baza Legii privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei (Legea 396 / 2006). Legea a fost inițiată de Guvernul PNL-PD și a fost adoptată fără nici un vot împotrivă în Senat și cu doar 3 voturi împotrivă în Cameră și a fost imediat promulgată de președintele Băsescu. Sprijinul a fost eliminat prin Legea 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, legea prin care s-au redus salariile cu 25%.

- Potrivit unui studiu realizat în anul 2015 de Paul E. Peterson, profesor la Harvard University, introducerea unui sprijin financiar acordat de guvernul federal persoanelor care se căsătoresc este principala soluție pentru rezolvarea unor probleme sociale și educaționale grave cu care se confruntă Statele Unite. Între altele, Peterson menționează creșterea dramatică a numărului de copii crescuți de un singur părinte sau faptul că acei copii crescuți în familii monoparentale suferă din punct de vedre educațional, social și economic.

- În Europa a existat un caz celebru de acordare de ajutoare bănești în momentul căsătoriei, în Austria. Ajutorul a fost introdus la începutul anilor 70 și era foarte mare: echivalentul a 4.250 euro. A funcționat circa 20 de ani, până în 1988, și a avut rezultate atât în ce privește creșterea numărului de căsătorii, cât și în ce privește creșterea natalității.