6 iulie 2022

Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului Bucureşti

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului Bucureşti, începând cu anul 2021

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, „Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice”

Procedură dezbatere: 30 de zile lucrătoare; termen: 20.07.2021.

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază, poate fi consultat:
– pe site-ul P.M.B. – www.pmb.ro; link: *http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/pr_dezb_publica.php
– la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, republicată, până la data de 25.06.2021, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:
– prin site-ul www.pmb.ro
– prin poştă pe adresa P.M.B. – B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 – Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică;
– depuse la Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.
– pe e-mail la adresa: relatiipublice@pmb.ro