3 decembrie 2021

Proiect de lege lansat în dezbatere publică de către Ministerul Dezvoltării

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În data de 29 august 2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în consultare publică:

* proiectul de Hotărâre a Guvernului privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil aflat în proprietatea privată a statului:

https://www.mdlpa.ro/pages/proiecthotarareguvernschimbaretitulardreptadministrareimobilinproprietateprivatastat

* proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire bazin de înot multifuncţional – structură, str. Stadionului nr. 32, 34, 34, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna”:

https://www.mdlpa.ro/pages/proiecthgaprobareindicatoritehnicoeconomiciobiectivinvestitiiconstruirebazininotmultifunctional

Serviciul Comunicare
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei