10 august 2022

Proiect de LEGE pentru aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor

Cropped image of creative woman hands typing on a computer laptop that putting on a white working desk surrounded by a coffee cup, pencil holder, potted plant, and file folder.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ: Lege pentru aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor (https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/6256a7668fbc3869096979.docx).

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 13.04.2022.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 30 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

Sursa foto: Pixabay