Publicat: 25 Februarie, 2016 - 19:10
Share

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la rubrica Transparență decizională a fost publicat Proiectul de ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
Potrivit prevederilor art. 230 alineatul 2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene, persoanele juridice rezidente într-un stat al Uniunii Europene au obligația depunerii unei declaraţii pe proprie răspundere în care este indicată calitatea de beneficiar al veniturilor obţinute din România. 

Macheta certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane rezidente în România se stabilește prin norme, potrivit prevederilor articolului 230 alineatul 6 din Codul Fiscal. Astfel, pentru  aplicarea într-un stat străin a convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu acel stat, persoanelor juridice și fizice rezidente li se eliberează de către organul fiscal din România certificatul de rezidență  fiscală. 

În conformitate cu prevederile art. 232 din Codul fiscal, organul fiscal competent din România are obligaţia de a elibera certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi.         

În prezent pentru aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene sunt elaborate în OMFP nr. 724/2011 următoarele machete:  macheta certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane rezidente în România, macheta certificatului de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi în România, macheta declaraţiei pe proprie răspundere în care este indicată calitatea de beneficiar al veniturilor obţinute din România . 

Intrarea în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal impune elaborarea şi actualizarea legislaţiei secundare mai sus menționată, dată în aplicarea Codului fiscal și a convențiilor de evitare a dublei impuneri.         

Machetele sunt prezentate în anexele 1-16 la proiectul de ordin.