Publicat: 15 Martie, 2016 - 14:13

Având în vedere faptul că, începând cu 1 ianuarie 2016, au intrat în vigoare dispozițiile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a fost necesară adaptarea corespunzătoare a procedurii de reducere a normei de venit în cazul activităților agricole, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2204/2015.

Prin procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole, se reglementează aspecte privind:

— detalierea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească contribuabilii care desfășoară activități agricole pentru a beneficia de facilitatea prevăzută de lege;

— modalitatea de constatare a pagubelor înregistrate de producția vegetală/animală și stabilirea pierderii;

— modalitatea de reducere a venitului net anual.

Actualizarea procedurii, potrivit modificărilor legislative sus-menționate, privește, în principal, următoarele aspecte:

actualizarea temeiului de drept și a unor referințe legislative;

actualizarea condițiilor în care contribuabilii pot beneficia de reducerea normei de venit, potrivit art.106 alin.(5) din Legea nr.227/2015;

actualizarea componenței comisiei care constată pagubele și evaluează pierderile din producția agricolă.

Prin prezentul proiect de ordin se propune actualizarea procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole, în condițiile prevăzute la art.106 alin.(5) și (6) din Codul fiscal, precum și aprobarea modelului și conținutului următoarelor formulare, utilizate în aplicarea procedurii de reducere a normei de venit:

'Cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale';

'Proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor';

'Cerere privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit';

'Referat privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit';

'Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit', cod 14.13.02.13/r.c.

Potrivit art.106 alin.(7) din Codul fiscal, procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F., cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Proiectele de acte normative, inițiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituției la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparența decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, București.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media — cu mențiunea 'Conf.Legii nr.52/2003', la următoarele adrese:

Prin scrisori la adresa poștală: Agenția Națională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 — la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media;

Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

Prin fax la numarul: 021-319.98.57.