Publicat: 10 Octombrie, 2012 - 13:30

 Blocul Naţional Sindical organizează Joi, 11 Octombrie 2012, conferinţa prilejuită de închiderea proiectului „Consilierea şi Instruirea Şomerilor – CIS 2012”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, care s-a desfăşurat pe o perioadă de doi ani, începând cu septembrie 2010.

Proiectul ”Consilierea şi instruirea șomerilor – CIS 2012” a urmărit creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă și reducerea şomajului prin facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor din regiunile Bucureşti-Ilfov, Mangalia, Brăila şi Reşiţa. Au fost organizate si desfășurate activități de consiliere profesională, cursuri de calificare sau specializare și seminarii de dezvoltare a compeţentelor antreprenoriale în vederea deschiderii unei afaceri, peste 300 de someri beneficiind astfel de suport și servicii integrate de acompaniere, puse la dispoziție în cadrul proiectului.