Publicat: 9 Ianuarie, 2015 - 12:21
Share

Potrivit dispoziţiilor art. 153 alin.(71) din Codul fiscal, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se pot stabili criterii pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenția și are capacitatea de a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Având în vedere modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.906 din 12 decembrie 2014, prin care s-au modificat prevederile privind înregistrarea în scopuri de TVA, după anularea înregistrării, au fost modificate şi prevederile privind criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.
    Întrucât prin vechiul OMFP 2795/2011 era aprobat şi modelul de cerere pe care îl completau persoanele impozabile care solicitau înregistrarea în scopuri de TVA la înfiinţare, conform art.153 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal (formular 098) şi, ţinând cont de prevederile art.228 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora formularele necesare şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanţelor fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, considerăm că este necesară aprobarea formularului de cerere (098) prin ordin al preşedintelui.  
    De asemenea, pentru asigurarea suportului tehnic pentru persoanele impozabile - societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care au obligaţia furnizării de informaţii suplimentare, necesare verificării îndeplinirii criteriilor prevăzute potrivit art.153 alin.(71) din Codul fiscal este propusa aprobarea modelului de declaraţie de proprie răspundere prin ordin al preşedintelui.
    
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
•    Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
•    Electronic la adresa de mail: [email protected] 
•    Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.