Publicat: 3 Mai, 2016 - 20:12
Share

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară în direcțiile generale/direcțiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 120/2010.

Textul acestui document este afișat și poate fi consultat pe pagina de Internet a instituției noastre: www.mai.gov.ro, la secțiunea Transparență decizională, precum și la Centrul de Relații cu Publicul al M.A.I., din Piața Revoluției nr. 1 A, sector 1, București.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail: [email protected], în termen de 20 de zile

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Comunicat de presă - MAI