Publicat: 6 Iunie, 2018 - 15:32
Share

Viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a semnat astăzi, 6 iunie, la Constanţa, două contracte de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban si conservarea, protecţia si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Contractele semnate au o valoare totală de 25.941.157 de lei, din care, 24.200.025 lei finanţare nerambursabilă prin AM POR şi se referă la:

Reabilitarea Muzeului de Istorie Naţionala şi Arheologie Constanţa ce are ca
obiective specifice: restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea muzeului prin realizarea de lucrări de revitalizare a zidăriilor de piatră şi caramidă, a bolţilor cu degradări, lucrări de restaurare interioare şi exterioare, de arhitectură, de intervenţie structurală şi de instalaţii; dotări interioare, dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; activităţi de marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia.

Salvarea şi punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu cu următoarele 
obiective specifice: conservarea, restaurarea şi protejarea cavoului Hypogeu prin reconstituirea picturii murale din interiorul mormântului, refacerea arhitecturii mormântului; realizarea unei construcţii anexe formată din punct de informare şi corp anexă care să găzduiască instrumentele de prezentare şi interpretare ale monumentului;    amenajarea peisagistică a obiectivului conex aferent obiectivului de patrimoniu; asigurarea dotărilor pentru expunerea, protecţia şi punerea în valoare a monumentului; realizarea activităţilor de marketing şi punerea în valoare a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia.

"Prin proiectele pe care autorităţile locale le implementează, au de câştigat locuitorii zonei, în primul rând, ca beneficiari direcţi ai investiţiilor, însă efectul acestora se propagă la nivelul economiei naţionale. Este unul dintre motivele pentru care, în Programul de Guvernare, am susţinut sprijinirea autorităţilor publice locale şi creşterea absorbţiei fondurilor europene ca fiind două dintre priorităţile noastre de guvernare.", a menţionat viceprim-ministrul Paul Stănescu.
 

Tag-uri Nume: