6 octombrie 2022

Proiecte lansate în dezbatere publică de către Primăria Sectorului 2 Bucureşti

Distribuie pe rețelele tale sociale:

ANUNŢ PUBLIC

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, şi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 30112019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contraven/ii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 21412021, iniţiat de doamna consilier local Alexandra Elena Chirilă, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 30112019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 21412021, însoţit de anexă, referatul de aprobare, rapoarte de specialitate, notă de fundamentare se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2 – www.ps2.ro, secţiunea „Consiliul Local” subsecţiunea „Proiecte supuse dezbaterii publice”.

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e – mail: corina.duinea@ps2.ro;telefon: 021.209.62.23, până la data de 11.03.2022.
SAM/I ex SAPL – J\P