Publicat: 15 Noiembrie, 2017 - 18:23
Share

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 15 noiembrie 2017:

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 15 noiembrie 2017:

 

  I.          PROIECTE DE LEGI

 

1.    PROIECT DE LEGE privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală, precum şi a altor acte normative

 

  II.          ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2017

 

III.          HOTĂRÂRI

 

1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A

2.    HOTĂRÂRE privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

3.    HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, judeţul Iaşi, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4.    HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional

5.    HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, din domeniul privat în domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Suceviţa, judeţul Suceava

7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Surdila-Greci, judeţul Brăila

8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Beriu, judeţul Hunedoara

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Vălişoara, judeţul Hunedoara

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Coşula, judeţul Botoşani

11.HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2017

12. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu

 

IV.          MEMORANDUMURI

 

1.    MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu pentru contractarea unui împrumut, în valoare de până la 35 mil. EUR, de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării proiectului de construcţie a autostrăzii Ploieşti-Braşov

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor de recrutare/promovare în vederea ocupării de posturi vacante corespunzătoare unor funcţii publice de conducere şi execuţie, din cadrul aparatului propriu al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

3.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale

4.    MEMORANDUM cu tema: Nominalizarea unui nou reprezentant al României în vederea pregătirii preluării Preşedinţiei Conferinţei Cartei Energiei de către ţara noastră în anul 2018

5.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea iniţierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul turismului

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului tehnic între Ministerul Apărării Naţionale şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC)

7.    MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea de către Secretariatul General al Guvernului, în calitate de membru fondator, a Fundaţiei CENTENAR, persoană juridică fără scop lucrativ

8.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Muncipiului Sighetu Marmaţiei în scopul adoptării unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al muncipiului Sighetu Marmaţiei în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ''Elie Wiesel''

 

   V.          RAPOARTE

 

1.    RAPORT cu privire la persoanele datorită cărora trebuie sistate definitiv unele lucrări la obiectivele de investiții prevăzute în Proiectul de Hotărâre privind sistarea definitivă a unor lucrări eferente obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torențiale și reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România

 

VI.          PUNCTE DE VEDERE

 

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege de revizuire a Constituţiei României, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de cetăţeni cu drept de vot

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Legea antreprenorului social”

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 99 din Legea educației naționale nr. 1/2011

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru completarea Anexei nr. 1 la Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România