Publicat: 3 Noiembrie, 2015 - 17:02
Share

AMOS News informează asupra proiectelor de acte normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 3 noiembrie, ora 12.00:

 

 

I.               PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE  pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie 2015

2.    PROIECT DE LEGE  pentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo, la 27 aprilie 2015

3.    PROIECT DE LEGE  pentru asigurarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de fundaţia Romanian Angel Appeal

 

II.            ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontieră a unui aflux masiv de imigranţi

3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 

III.         HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi

2.    HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru victimele accidentului de la clubul "Colectiv"

3.    HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgenţă

4.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.462/2015 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2015

5.    HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.15 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea EUROTEST S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IOR S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

8.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bucureşti, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara

9.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 390/2012

10.HOTĂRÂRE pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurenţei, în vederea desfăşurării activităţilor specifice

11.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof.dr.G.K. Constantinescu''

12.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

13.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.HOTĂRÂRE privind participarea României la Programul Internaţional PIAAC "Programul pentru Evaluarea Internaţională a Competenţelor Adulţilor", 2015-2018

15.HOTĂRÂRE privind retransmiterea unui sector de drum naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al municipiului Sebeş şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

16.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "CONPET" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

17.HOTĂRÂRE privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

18.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.  MEMORANDUM cu tema:

- Aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 175 milioane euro în vederea susţinerii implementării Proiectului privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere, destinate închirierii; -  Aprobarea semnării textului negociat al Acordului-cadru de împrumut;

- Aprobarea împuternicirii de semnare a Acordului-cadru de împrumut Ministrului Finanţelor Publice.