Publicat: 23 Octombrie, 2015 - 16:00
Share

Proiectele de acte normative aprobate în şedinţa extraordinară a Guvernului României din 23 octombrie, ora 11.00:

 

I.               ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2015

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri financiar fiscale și pentru modificarea unor acte normative

4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie - septembrie 2015

5.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, a politicii comune de pescuit și a politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării

 

II.            HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE  privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice  

2.    HOTĂRÂRE  pentru modificarea și completarea unor acte normative.