Publicat: 30 Iunie, 2017 - 15:20
Share

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 30 iunie 2017, ora 15.30

 

  I.          PROIECTE DE LEGI

 

1.    PROIECT DE LEGE privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (PRIMĂ LECTURĂ)

 

  II.          PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 

1.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

 

III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016
    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2017-2019 a normelor de aplicare, precum și a valorii  sprijinului financiar
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, pentru pensionari
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizațiilor și taxelor pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2017
    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR” S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca
    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Institutul de Proiectări Chimice “IPROCHIM” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare și control a compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă
    PROIECT DE HOTĂRÂRE   pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea părinților firești sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informații vizând originile sale și propriul trecut, precum și accesul părinților firești sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informații referitoare la persoana adoptată
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la immobile existente corpurilor C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă și refacere împrejmuire la IPJ Cluj și DJI Cluj” 
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare termică și modernizare spații de lucru la IPJ Arad și UM0556 Arad”
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art.7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor   
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Stoia Florin   
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferința Femeilor Francofone, organizată la București, în perioada 1-2 noiembrie 2017
    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 1104/2008 privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria” pentru unitățile administrativ-teritoriale: Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Brănișca, Vețel, Șoimuș, Deva și Simeria – județul Hunedoara
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria” pentru unitățile administrativ-teritoriale: Petriș, Săvârșin, Vărădia de Mureș, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păuliș, Ghioroc – județul Arad
    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1 – DN 7 și DN 2 – A2”
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localității Lăpugiu de Jos, județul Hunedoara
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice
    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

IV.          MEMORANDUMURI

 

1.    MEMORANDUM cu tema: Înființarea Punctului Central de Coordonare a Investițiilor din Planul de Investiții pentru Europa și a Grupului de Lucru aferent

2.    MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui acord cu partea sârbă, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unui punct internațional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe, pe canalul Bega

3.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis- Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, pentru perioada 2017-2020- în politicile economico-bugetare și financiare ale statului roman 

 

V.             RAPOARTE

 

1.    CARTA ALBĂ A APĂRĂRII