Publicat: 11 Octombrie, 2017 - 12:48

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 11 octombrie 2017, ora 15.30:

 

     I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

 

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnate la Zagreb, la 12 iunie 2017

 

  II.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi înlocuirea Anexei 5-Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii-la Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea mîn construcţii

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.522/ 1996 privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria şi civilizaţia românească

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.304/2014

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.313/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţii Brănişca, din judeţul Hunedoara

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 66 Filiaşi - Petroşani km 0+000 - km 131+000, sector km 93+500 - km 126+000"

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire a municipiului Caracal''

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Marinei Române şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1666/2004

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROMAERO S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.1, 1a, 1b şi 2b la Hotărârea Guvernului nr.146/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

III.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificărilor la ''Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Indiei privind serviciile aeriene'', semnat la New Delhi, la 4 decembrie 1993, şi încheierea Acordului în formă simplificată

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii ''Programului de colaborare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ghana în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe''

3.    MEMORANDUM cu tema: Situaţia activelor cu caracter social aflate în patrimoniul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. Propuneri de transfer cu titlu gratuit a acestor active

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante din cadrul Ministerului Transporturilor-Autoritatea pentru Reformă Feroviară

5.    MEMORANDUM cu tema: Acordarea şi plata drepturilor de pensie stabilite în temeiul Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauzele conexate C-401/13 şi C-432/13 Balazs de la data depunerii cererii în Grecia, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor legale de vârstă de pensionare şi stagiu de cotizare şi a altor condiţii administrative şi medicale impuse de legislaţia naţională în materie de pensii

6.    MEMORANDUM cu tema: Cel de al 16-lea raport naţional privind aplicarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite a Consiliului Europei

 

IV.          NOTE

 

1.    NOTĂ privind discuţiile bilaterale din domeniul energetic care au avut loc cu ocazia şedinţei comune a Guvernelor României şi Bulgariei-3 octombrie 2017

 

   V.          INFORMĂRI

 

1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017