Publicat: 1 Iulie, 2020 - 09:39
Share

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

I. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/OUG-5.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov - Sighişoara", subsecţiunea: 2. Apaţa - Caţa, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Homorod, Ormeniş şi Racoş - judeţul Braşov

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-32.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu Piteşti" Secţiunea 4, aflate pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din Judeţul Argeş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-33.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2542 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-34.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor părţi din imobilele 974 şi 1108 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-35.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Dâmboviţa, Braşov, Alba, Constanţa şi municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-36.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Gruparea de Jandarmi Mobilă "Burebista" Braşov (UM 0758 Braşov)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/NFHGANEXA-1.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov (Unitatea Militară 0596 Bucureşti)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-37.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Comercială CONVERSMIN S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/NFHG-3.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Panciu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-38.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia şi a construcţiei edificate pe teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HGNF.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-39.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HGANEXE-1.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea licenţei de concesiune nr.16.203/2013 a activităţii miniere de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) în perimetrul BARNAR VEST, judeţul Suceava, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială CARPATHIAN SPRINGS S.A

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-40.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea elementelor de descriere tehnică a imobilului aflat în administrarea Băncii Naţionale a României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-41.pdf

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Deschiderea unui punct de trecere la frontiera dintre România şi Ungaria, între localităţile Borş (România) şi Nagykereki (Ungaria), în sectorul de interconectare a autostrăzilor A3 şi M4

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/MEMO-14.pdf

IV. NOTE

1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: solicitarea privind trecerea Centrului de Agrement Bucşoaia (Tabăra Bucşoaia) din domeniul public local al UAT Frasin, judeţul Suceava, în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/NOTA-3.pdf

V. INFORMĂRI

1. INFORMARE referitoare la situaţia privind legile aflate la promulgare la data de 29.06.2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/INFO.pdf

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 27 iniţiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresele:

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/PDV-URI-partea-1_compr...

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/ilovepdf_merged-2-1.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Tag-uri Institutii: